Regulatorisk Pressmeddelande • juni 29, 2023 • 08:00

Embracer Groups valberedning föreslår ny revisor

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Valberedningen i Embracer Group AB (“Embracer Group”) har i enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation beslutat att föreslå PwC som ny revisor vid årsstämman 2023. PwC har meddelat att huvudansvarig revisor föreslås bli Magnus Svensson Henryson.

Valberedningen i Embracer Group föreslår i enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation att revisionsföretaget PwC väljs som ny revisor vid årsstämman 2023. PwC har meddelat att huvudansvarig revisor föreslås bli Magnus Svensson Henryson.

Förslaget till ändring lämnas eftersom valberedningen och revisions- och hållbarhetsutskottet anser att Embracer Group har haft samma revisor under en lång tid. Embracer Group har fram till och med räkenskapsåret 2022/2023 haft EY som revisor.

Embracer Groups årsstämma 2023 hålls den 21 september 2023 där förslaget till val av PwC kommer läggas fram för beslut som fattas av aktieägarna vid stämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 138 interna studios och engagerar över 16 600 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.