Pressmeddelande • augusti 13, 2020 • 06:15

Embracer Group förvärvar New World Interactive

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
 

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive, har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i USA/Kanada-baserade New World Interactive LLC (“NWI”). NWI är en prisbelönad indie-inspirerad skapare och utvecklare av First-Person-Shooter (“FPS”) IP:er för PC som grundades 2010 i Nordamerika. Genom förvärvet adderar Embracer Group sin första studio i Kanada och etablerar ett starkt fotfäste för ytterligare tillväxt.

NWI består av ett passionerat team med cirka 40 personer med huvudkontor i Denver, CO (USA) och en utvecklingsstudio i Calgary, AB (Kanada), inklusive cirka 35 spelutvecklare under ledning av Keith Warner (VD). NWI har släppt tre egenutvecklade PC-titlar, utvecklat en dedikerad fanbas med mer än 10 miljoner spelare och arbetar med en spännande projekt-pipeline med potential att uppnå AAA-resultat på marknaden. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. Embracer förväntas få igen sina investeringar under loppet av cirka tre år när nuvarande utvecklingsprojekt släpps. Genomförandet av transaktionen är villkorat av sedvanliga villkor och tillträde förväntas ske under [tredje kvartalet 2020].

“NWI är ett bolag med spelarfokus som har skapat bra franchises med hängivna och lojala fans. Med stöd av Sabers back-end-teknologi kommer NWI bli bättre positionerat för att maximera sina förmågor för att tillhandahålla spel som en service. Saber kommer också att tillhandahålla resurser för att föra NWIs hit-titlar till nya plattformar där vi förväntar oss att intäkterna kommer öka markant. Vi är exalterade över att de blir en del av vårt team av talangfulla utvecklare ” säger Matt Karch, VD Saber Interactive Inc. och styrelseledamot i Embracer

NWI grundades 2010 som ett "remote mod-team" och har genom åren utvecklats till en PC FPS-specialist som är bäst känd för skapandet av den teambaserade multiplayer-serien Insurgency. Spelet Insurgency släpptes första gången 2014 och uppföljaren till originalspelet, Insurgency: Sandstorm, släpptes 2018. I juni 2020 släppte NWI det första partiet med ytterligare innehåll till Insurgency: Sandstorm och NWI kommer framöver att fortsätta tjäna sin dedikerade fanbas med kvartalsreleaser. Totalt har cirka 7 miljoner exemplar av Insurgency-serien sålts endast till PC, och originalspelet har ett betyg på 90 procent på Steam. NWI har även utvecklat Day of Infamy, som tar Insurgencys spel till andra världskriget, vilket släpptes 2017. Hittills har NWIs tre egna titlar tillsammans genererat mer än 50 MUSD i intäkter.

Efter framgången med Insurgency 2014 fördubblades teamet i storlek mellan åren 2014 och 2017 med en studio i Denver där kärngruppen arbetade. År 2019, efter Insurgency: Sandstorm släpptes och i väntan på fortsatt tillväxt efter en framgångsrik lansering, öppnade bolaget en studio i Calgary, ON (Kanada). Idag engagerar NWI 39 heltidsanställda på plats, och 6 frilansare, i Calgary, AB (Kanada) och Denver, CO (USA). Kortsiktigt är målet att lägga till ytterligare 50+ personer i Kanada med Calgary-studion och tillägget av en ny studio i Montreal. NWI arbetar för närvarande med en ny ej offentliggjord ägd IP och har samarbetat med Saber Interactive Inc (“Saber”) på konsolversionerna av Insurgency: Sandstorm, som förväntas släppas under första halvåret 2021. Keith Warner (VD) och NWIs ledarskapsteam stannar och kommer att fortsätta arbeta som en oberoende studio inom Saber.

“Som en del av Embracer Group och Saber Interactive kommer NWI att ha tillgång till, publicering, marknadsföring och andra utvecklingsresurser för att bidra till att växa och skala snabbt. Detta kommer bland annat att förbättra utvecklingskvaliteten och lägga till nya plattformar – vi är helt enkelt glada att ansluta oss” säger Keith Warner, VD NWI

Bakgrund och motiv

Genom förvärvet adderar Embracer ett passionerat team och framgångsrika IP:er samt etablerar ett fotfäste för ytterligare tillväxt i Kanada och stärker sitt fotavtryck i USA. Detta är i linje med Embracers långsiktiga strategi att förvärva spelfranchiser och utvecklingsstudios. Calgary-studion kommer att utgöra Embracers första ägda studio i Kanada, världens tredje största marknad för spelutveckling1, och erbjuder en djup talangpool och minskade utvecklingskostnader i förhållande till andra områden. Embracer kommer att stödja NWI för att realisera sin expansionsplan i Kanada, med Calgary-studion och tillägget av en ny studio i Montreal.

Embracer förvärvar 100 procent av aktiekapitalet i NWI, betalat kontant och med nyemitterade B-aktier i Embracer prissatta till den volymvägda genomsnittskursen för Embracers B-aktier på Nasdaq First North Growth Market under 20 dagar upp till och med den 12 augusti 2020. NWI kommer att fungera som en oberoende studio under Saber. Embracer ser stor möjlighet att fortsatt utnyttja partnerskapet mellan NWI och Saber på både befintliga och nya IP:er och att fånga huvuddelen av NWIs intäkter internt framöver.

NWI kommer att fortsätta tjäna sin växande fanbas med 10 miljoner spelare, som har visat sig villiga att spendera tid och pengar på ytterligare innehåll, med kvartalsreleaser och kommer att utnyttja Sabers back-end-teknologi för att utöka sina servicefunktioner och stödja övergången till en Premium GaaS och LiveOps modell.

Genomförandet av transaktionen är villkorat av sedvanliga villkor och tillträde förväntas ske under [tredje kvartalet 2020].

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie är legala rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och Koncern-VD för Embracer Group AB (publ)

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Keith Warner, VD NWI

Tel: +01 303 359 99 30

E-mail: kwarner@newworldinteractive.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Koncernen har en omfattande katalog med över 170 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverence, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Destroy All Humans!, World War Z, SnowRunner och många fler. Med sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige, har Embracer Group en global närvaro genom sina fem operativa grupper: THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier Game Invest och Saber Interactive. Koncernen har 33 interna studios och engagerar fler än 4 000 anställda och kontrakterade utvecklare i mer än 40 länder.

Embracer Groups B-aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som kan nås via info@fnca.se eller telefon: +46 8-528 00 399.

För mer information, vänligen gå till: https://www.embracer.com/

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Embracers avsikter,
bedömningar eller förväntningar avseende Embracers eller koncernens framtida resultat, finansiella
ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom
vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och
kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”,
”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Embracer anser att de antaganden som reflekteras i dessa
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta.
Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter
kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som
framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga
faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som
uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena.
Embracer garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i
detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade
uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Embracer eller någon annan åtar sig att se
över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att
återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta
pressmeddelande.

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.