Pressmeddelande • november 18, 2020 • 06:25

Embracer Group förvärvar Nimble Giant Entertainment

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive ("Saber"), har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i det Argentina-baserade Nimble Giant Entertainment ("NGE"). NGE är den ledande spelutvecklaren i Latinamerika för PC och konsol med ett erkänt team om 75 anställda. NGE har producerat mer än 30 titlar under knappt två decennier och flertalet egna spel, där de mest framstående titlarna är Champions of Regnum och Quantum League. Teamet har ytterligare kapacitet för att kunna avancera till AAA-produktioner. Genom förvärvet välkomnar Saber en stor studio med en ledningsgrupp som har omfattande erfarenhet från spelbranschen.

”Spelutvecklingen i Latinamerika blomstrar och Nimble Giant Entertainment lockar några av de bästa talangerna i regionen. Vi är glada att NGE nu blir en del av Saber, inte bara på grund av deras förmåga att hjälpa oss att utveckla Embracers varumärken utan också för att de har talang för att skapa sina egna.”

Bakgrund och motiv

Nimble Giant Entertainment är en självständig spelutvecklare för PC och konsol som grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Buenos Aires, Argentina. Med ett stort team på 75 anställda, har bolaget skapat mer än 30 titlar under knappt två decennier samt flera egna spel. Två av de viktigaste är Champions of Regnum och Quantum League. Champions of Regnum är ett gratis fantasy MMO-rollspel som lanserades 2007 och Quantum League, med en förtida lansering under 2020, är ett First Person Shooter-spel online som blandar arenatävlingar med tidsrese-mekanismer. Studion har för närvarande en premiumtitel i pipelinen som förväntas släppas 2023.

NGE har samarbetat med ledande förläggare och partners inom spelbranschen på flera framgångsrika projekt och lanserade titlar, inklusive Master of Orion (Wargaming) och nedladdningsbara innehåll för Endless Legend (Amplitude Studios/SEGA). NGE var också med och utvecklade och lanserade Hellbound tillsammans med den argentinska utvecklaren Saibot Studios, som ytterligare markerade bolagets närvaro på den växande regionala TV-spelscenen.

Genom förvärvet så välkomnar Saber en ledande latinamerikansk studio som har det rätta tankesättet och energin tillsammans med bevisad erfarenhet av att leverera ett projekt från idé till lansering. Saber ser potential i studions starka kapacitet vad avser utveckling och lansering av originaltitlar och Saber ser fram emot att stödja NGE på deras fortsatta resa att bli en förstklassig utvecklare med AAA-kapacitet.

Inom Embracer Group kommer NGE att fortsätta verka som en självständig studio under Saber. NGE stärker Embracers internationella avtryck som den första studion i Argentina och skapar ett starkt fotfäste för ytterligare tillväxt i Latinamerika. Saber kommer att samarbeta med NGE genom att nyttja båda teamens expertis i den fortsatta strävan att utveckla starka speltitlar för PC och konsol.

“Vi är förväntansfulla att idag ansluta till Saber Interactive-familjen. Vi är trygga i att detta är ett solitt steg framåt att befästa vår position som den ledande utvecklaren för PC och konsol i Latinamerika och fortsätta vår vandring mot visionen att bli en spelutvecklare i världsklass. Bra saker kommer att hända, håll er uppdaterade.” Säger Martin Cao, VD Nimble Giant Entertainment.

Köpeskilling

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de fullständiga transaktionsvillkoren på grund av kommersiella skäl. Villkoren för förvärvet är i enlighet med tidigare Saber-transaktioner. Tilläggsköpeskillingen är baserad på finansiella mål fram till 2025 (5 år).

Genomförande av transaktionen

Transaktionen är inte föremål för några ytterligare villkor och slutförs per den 18 november 2020.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD Embracer Group AB

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Matthew Karch, VD Saber Interactive
Tel: +1 917 570 2740

E-mail: karch@saber3d.com

Martin Cao, VD Nimble Giant Entertainment

Tel: +54 114 890 8609 

E-mail: martin.cao@nimblegiant.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Bolaget har 46 interna studios och fler än 4 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.