Regulatorisk Pressmeddelande • juni 21, 2023 • 08:00

Embracer Group publicerar årsredovisning 2022/23

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Embracer Group publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022/2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://embracer.com/investors/reports-presentations/

Även en digital kortversion av årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://embracer.com/year-in-brief-23/. Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning är välkommen att göra det via ir@embracer.com
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ) 
Tel: + 46 730 24 91 42 
Email: oscar.erixon@embracer.com 
 
Beatrice Flink Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ) 
Tel: +46 704 52 57 63 
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com 
 
Om Embracer Group 
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC-, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken. 
 
Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 138 interna studios och engagerar över 16 600 medarbetare i fler än 40 länder. 
 
Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. 
 
Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv 

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.