Regulatorisk Pressmeddelande • december 5, 2016 • 12:58

THQ Nordic AB (publ) förvärvar flertal varumärken – Nya tillägg till THQ Nordics portfölj

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Nya tillägg till spelportföljen från Mobile Gaming Studios Ltd och Enigma Software Productions S.L.

Karlstad (Sweden), December 5: Idag meddelade THQ Nordic att ett inkråmsavtal med Mobile Gaming Studios Ltd. och Enigma Software Productions S.L. har slutits.

Exempel på några av de förvärvade varumärkena:

  • Sphinx (and the Cursed Mummy); Mobile Gaming Studios Ltd.
  • War Leaders: Clash of Nations (Enigma Software Productions S.L.)
  • Legends of War (Enigma Software Productions S.L.)

Lars Wingefors, grundare och koncernchef, kommenterar:

"På grund av vår förkärlek till dessa typer av spel var de naturliga förvärvsobjekt, men detta är ett ekonomiskt mindre förvärv som läggs till vår portfölj", säger Lars Wingefors, VD på THQ Nordic. "Dessutom fick vi också en hel del tillrop från fans som uppmuntrade oss att lägga till dem i vår portfölj. Bland dessa titlar, är Sphinx (and the Cursed Mummy) mycket väl lämpad för Nintendos publik – som vi verkligen gillar. Vi är glada för Nintendo Switch, Nintendos nya plattform, och vi har redan två andra projekt för det ", fortsätter Wingefors

Sphinx (and the Cursed Mummy) är ett tredje persons-action-äventyr videospel inspirerad av mytologi av forntida Egypten. Det släpptes ursprungligen till Xbox, Playstation 2 och Nintendo GameCube.

War Leaders: Clash of Nations är ett turbaserat globalt strategispel med realtids taktikspelläge för PC.

Legends of War är en turbaserad strategispelserie, serien skapades 2010. Det släpptes till PlayStation 3, Xbox 360 och PlayStation Portable.

For additional information, please contact: 

Lars Wingefors, Group CEO

Tel: +46 708 471 978

E-post: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Kärnaffärsmodellen består i att förvärva etablerade men tillfälligt underpresterande spelvarumärken och successivt förädla dem. Bolagets fokus är att äga sina egna varumärken och utveckla och förlägga dessa, och hade per den 31 oktober 2016 cirka 75 ägda varumärken i portföljen.

Bolaget har en global närvaro med koncernhuvudkontor i Karlstad, Sverige och operationellt huvudkontor i Wien, Österrike. Per den 31 oktober 2016 hade Bolaget fyra interna spelutvecklingsstudios, två i Sverige, en i Tyskland och en i USA, samt kontrakt med 19 externa spelstudios i flera olika länder. Bolaget sysselsatte samma datum över 370 personer, varav cirka 30 medarbetare inom förlagsverksamheten, cirka 70 medarbetare inom den interna spelutvecklingen och över 270 externa spelutvecklare under kontrakt.

THQ Nordics aktier är listade på Nasdaq First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser.

Denna information är sådan som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2016 kl. 13.00.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.