Pressmeddelande • november 18, 2020 • 06:50

Embracer Group förvärvar Quantic Lab SRL

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Embracer Group AB ("Embracer") har idag ingått avtal om förvärv av 95 procent av aktierna i Quantic Lab SRL[1] (http://#_ftn1) ("Quantic Lab"). Quantic Lab, som är baserat i Cluj-Napoca, Rumänien, är ett bolag som är specialiserat inom outsourcing av mjukvara inom Quality Assurance ("QA") för spel och applikationer. Köpeskillingen uppgår till 4,75 MEUR kontant och motsvarar ett Enterprise Value om 5 MEUR för 100 procent ägande i bolaget på en kassa- och skuldfri basis.

"Den successiva expansionen av Quantic Lab under Stefan Seicarescus oberoende ledning under det senaste decenniet har varit spännande att följa. När kvalitetssäkring blir allt viktigare för alla parter i branschen, har Quantic Lab en nyckelroll att spela. Affärerna kommer fortsätta som tidigare i Rumänien, då Embracer kommer fortsätta att stödja Stefan i hans arbete i att ta Quantic Lab till nästa nivå, samtidigt som Quantic Lab fortsätter att arbeta med sina interna och externa partners" säger Lars Wingefors, Grundare och VD Embracer Group.

Bakgrund och motiv

Quantic Lab grundades 2006 av Stefan Seicarescu, bolagets nuvarande VD, och har sedan grundandet växt från en start-up med ett litet team om tolv anställda till ett ledande QA-bolag med fler än 60 aktiva klienter och 390 anställda på tre kontor i Rumänien.

Quantic Lab tillhandahåller QA-tjänster för olika spelplattformar såsom konsol och mobil, med test-tjänster genom hela produktionen av spelen, inklusive lokaliseringstester, spelinnehållstester samt tester avseende UX/UI-upplevelser. Quantic Lab har omfattande erfarenhet från arbete med ledande förläggare och utvecklare inom spelbranschen och har tillhandahållit QA-tjänster såväl inom ramen för mindre och kritiska projektfaser som inom ramen för långvariga partnerskap, från den initiala produktionen till spellansering med efterföljande kvalitetstestning.

Quantic Lab är ett självständigt bolag med flera internationella klienter men har historiskt även samarbetat med flertalet bolag inom Embracer Group, främst THQ Nordic.

"Jag är mycket glad över att Quantic Lab idag ansluter till Embracer-familjen. Jag startade bolaget med en vision som också är en del av Embracers vision: passion, integritet, kvalitet, flexibilitet och ständigt förbättringsarbete. Detta är en viktig milstolpe på vår 15 år långa resa som ger oss nya möjligheter i vår fortsatta utveckling. Vi har känt Lars i mer än nio år och vi har framgångsrikt arbetat med Embracer-bolag sedan dess. Vi kommer att kvarstå som en oberoende tjänsteleverantör samtidigt som vi kommer att använda denna möjlighet för att öka vår styrka på QA-marknaden och fortsätta med våra bra samarbeten med historiska partners globalt" säger Stefan Seicarescu, VD Quantic Lab.

Quantic Lab kommer att fortsätta verka som ett oberoende bolag inom QA för spel och outsourcing av mjukvara direkt under Embracer och Stefan Seicarescu kommer att fortsätta i sin befintliga roll som VD för bolaget. Quantic Lab kompletterar Embracers strategi att “partner within the industry”, inklusive konsulttjänster och Partner Publishing.

För kalenderåret 2020 uppskattar Quantic Lab nettointäkter om cirka 5.7 MEUR och ett operativt EBIT om cirka 1.0 MEUR.

Lars Wingefors AB och Erik Stenberg är majoritetsägare i Nordic Games Group AB (''NGG''). NGG och Stefan Seicarescu äger i sin tur 95 respektive 5 procent i Quantic Lab. Embracer Group AB förvärvar 95 procent av Quantic Lab SRL från NGG[1] för en köpeskilling om 4.75 MEUR. Köpeskillingen betalas kontant och motsvarar 5 MEUR för 100 procent ägande i bolaget på en kassa- och skuldfri basis.

Transaktionen har granskats och godkänts av de oberoende ledamöterna i styrelsen för att säkerställa en opartisk bedömning och beslut av förvärvet.

Genomförande av transaktionen

Transaktionen är inte föremål för några ytterligare villkor och slutförs per den 18 november 2020.

[1] Embracer förvärvar 100 procent av Nordic Games Stockholm AB, som äger 95 procent av Quantic Lab.
 

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD Embracer Group AB

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Stefan Seicarescu, VD Quantic Lab SRL

Tel: +40 742 877 735

E-mail: sseicarescu@quanticlab.com  

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Bolaget har 46 interna studios och fler än 4 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se  +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.