Pressmeddelande • mars 15, 2022 • 22:37

Uppdatering av läget med anledning av kriget i Ukraina

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Kära aktieägare,

Jag har följt de senaste veckornas händelser mycket noga. Som människa, världsmedborgare och ledare för ett globalt företag byggt på principer om frihet, mänsklighet och öppenhet vill jag säga hur bedrövad och djupt oroad jag är över det inhumana och aggressiva krig som pågår och dess konsekvenser för alla. Berättelserna jag har hört från våra medarbetare de senaste veckorna är hjärtskärande.

Vår högsta prioritet just nu är säkerheten för våra medarbetare och deras familjer.

Vid slutet av 2021 hade vi ungefär 250 medarbetare i Ukraina, 1 000 i Ryssland och 250 i Belarus. Vi har arbetat hårt med att erbjuda omplacering och säkerhet för många medarbetare och familjemedlemmar som har önskat lämna. Det är dock ännu långt ifrån alla som är utom fara. Jag ser humanitärt stöd som en av de bästa investeringarna vi kan göra under nuvarande omständigheter. Om vi inte kan agera med medkänsla och medmänsklighet kommer vi att misslyckas som företag och arbetsgivare. Jag är stolt över de enastående åtgärder som vidtagits i våra bolag för att hjälpa dem som drabbas av denna kris. Alla våra medarbetare är viktiga för oss och en del av vår familj. Vårt mål är att skapa en säker arbetsplats för våra medarbetare och göra det möjligt för dem att leva i en miljö utan vare sig fysiska eller politiska faror. Vi har arbetat hårt för att uppnå detta mål och kommer att fortsätta att göra så.

Vi uppskattar nu att vi kommer att skänka minst 5 miljoner USD i humanitärt bistånd under det kvartal som slutar den 31 mars, vilket kommer att belasta vårt Operativa EBIT under perioden. Utöver detta bidrar många av våra medarbetare med egna medel till humanitärt bistånd.

Vi har fått hundratals frågor den senaste veckan från aktieägare, analytiker, media och andra intressenter. Ni som har varit en del av Embracer-familjen ett tag vet att jag vanligen brukar föredra full transparens men tyvärr kan vi denna gång inte svara på alla frågor utan att utsätta våra medarbetare och deras familjer för fara. Vi följer och utvärderar situationen noga för att förstå hur vi kan ge stöd under dessa svåra tider.

Dessutom har många frågor helt enkelt inga tydliga svar i den nuvarande utmanande, föränderliga och komplexa situationen. Jag vill försäkra er om att vi gör allt vi kan för våra fantastiska människor och vår verksamhet och givetvis fortsätter vi att följa alla tillämpliga sanktioner, lagar och förordningar. När vi har information som kan ha en väsentlig inverkan på aktiekursen, kommer vi som alltid att offentliggöra denna omedelbart i enlighet med gällande regelverk.

Medarbetarna i de påverkade regionerna bedriver främst spelutveckling eller utför relaterade supporttjänster. Förlagsverksamhet och varumärken ägs och hanteras av bolag utanför denna region. Vi har inga betydande tillgångar i dessa områden utöver vårt viktiga humankapital. Embracer har ingen direkt konsumentförsäljning i vare sig Ukraina, Ryssland eller Belarus. Den konsumentförsäljning som sker utförs genom tredjepartsleverantörer och har historiskt sett uppgått till ungefär 1 % av vår globala nettoomsättning.

Jag verkligen uppskattar och är ödmjuk inför det stöd vi har fått från våra långsiktiga aktieägare, branschkollegor och vänner under de senaste veckorna. Ert fortsatta stöd och förtroende är viktigt i denna svåra situation. Vi är övertygade om att vi kommer att ta oss igenom denna kris, och bli ett starkare och mer enat företag än någonsin tidigare.

Lars Wingefors

VD och koncernchef, Embracer Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emma Ihre, Hållbarhetschef Embracer Group AB
+46 730 84 09 36
Emma.ihre@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelkatalog med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken. 

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 115 interna spelutvecklingsstudior och engagerar fler än 12 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i mer än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information:  https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.