Regulatorisk Pressmeddelande • februari 28, 2023 • 17:30

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Antalet aktier och röster i Embracer Group AB (”Embracer Group”) har ökat efter genomförda nyemissioner med anledning av betalning vid erläggande av tilläggsköpeskillingar. Antalet B-aktier och röster har ökat med 273 049 och aktiekapitalet har som en konsekvens härav ökat till cirka 1 748 947,90 kronor.

Per den 28 februari 2023 uppgår antalet aktier i Embracer Group till 1 259 242 167, varav 66 798 274 är A-aktier med tio röster vardera och 1 192 443 893 är B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster per den 28 februari 2023 uppgår således till 1 860 426 633.

Embracer Group innehar per 28 februari 2023 inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 134 interna studios och engagerar över 16 200 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

[Etikett från MFN för lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument].

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.