Pressmeddelande • januari 9, 2023 • 08:00

Valberedning utsedd inför Embracer Group’s årsstämma 2023

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Valberedningens ledamöter inför Embracer Group AB:s (”Embracer Group”) årsstämma 2023 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Embracer Groups valberedning bestå av fem ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de fem till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 november 2022.

  • Per Fredriksson, utsedd av Lars Wingefors AB, ordförande i valberedningen
  • Michael Levy, utsedd av S3D Media Inc.
  • Ola Åhman, utsedd av Savvy Gaming Group
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Henrik Olsson, utsedd av Canada Pension Plan Investment Board

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid årsstämman, kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen, styrelsearvode och annan ersättning för styrelsearbete till var och en av styrelseledamöterna, arvode till ledamöter av eventuella utskott inom styrelsen, val och arvodering av bolagets revisor och, i förekommande fall, principer för valberedningen.

För fullständig information om valberedningens uppdrag och tillsättande samt information om ledamöterna, vänligen se Embracer Groups hemsida, https://embracer.com/governance/valberedning/?lang=sv.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nomination.committee@embracer.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 700 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.