Pressmeddelande • januari 31, 2023 • 08:00

Embracer Group utser Chief Strategic Partnerships Officer

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Embracer Group AB (”Embracer Group”) har utsett Careen Yapp i den nya rollen som Chief Strategic Partnerships Officer. Careen kommer också att ingå som en del av koncernledningen. Därmed kommer koncernledningen att bestå av Lars Wingefors, VD, Johan Ekström , CFO och vice VD, Ian Gulam, Chief of Staff, Legal & Governance och Careen Yapp, Chief Strategic Partnerships Officer.

"Jag är väldigt glad över att få välkomna Careen Yapp till Embracer Group. Hennes breda branschkunskap och över tjugo års erfarenhet från teknik och underhållning kommer att tillföra ett stort värde till Embracer Groups ekosystem. Hennes nya roll kommer att vara viktig för att definiera strategiska industripartnerskap, i nära samarbete med koncernledningen och operativa koncerner, samtidigt som vår decentraliserade verksamhetsmodell bibehålls”, säger Lars Wingefors, VD och medgrundare av Embracer Group.

Careen har mer än tjugo års erfarenhet av teknik och underhållning, inklusive ledande roller inom affärsutveckling och licensiering hos bland andra Sony Computer Entertainment och Konami Digital Entertainment. Hon kommer senast från Google Stadia där hon ledde den strategiska riktningen och utveckling av globala contentpartnerskap för Stadia och ingångspartnerskap för Immersive Stream for Games. Innan rollen hos Google var Careen ansvarig för affärsutveckling och kundrelationer på Gaikai, en division inom Sony Computer Entertainment.

Som Chief Strategic Partnership Officer kommer Careen att ansvara för att samordna strategiska koncernöverskridande partnerskap med varje operativ koncern, för att driva koncernomfattande resultat. Samtidigt som den decentraliserade verksamhetsmodellens kultur bibehålls, kommer Careen att arbeta tillsammans med koncernledningen och de operativa koncernerna för att forma koncernpartnerskap, leda affärsutveckling på koncernnivå samt driva affärssynergier och samarbeten över hela koncernen.

I nära samarbete med de operativa koncernerna och med valfrihet att delta i enlighet med deras individuella företagsstrategi och fokus, arbetar Careen med att identifiera branschtrender, utvärdera branschens behov, utvärdera befintliga partnerskap för att bestämma omfattningen av deras påverkan på verksamheten, hitta nya strategiska partnerskap och utveckla nya intäkter. Rollen som Chief Strategic Partnership Officer kommer att stödja de operativa koncernerna i att skapa och hitta nya affärsmodeller och partnerskap med störst affärsnytta, samt utveckla befintliga partnerprogram, samtidigt som autonomi, tempo och att skapa hållbara organiska synergier inom koncernens ekosystem, ska främjas.

Careen är idag även styrelseordförande för Women in Games International och styrelseledamot i Entertainment Software Association Foundation, och är djupt engagerad i de individer som formar framtidens videospelsindustri. Hon har en stor erfarenhet av att bygga globala affärsutvecklingsstrategier, hitta nya affärsmöjligheter och att leda team i genomförandet av sådana initiativ. Careen har en BA, engelsk litteratur (med mycket bra betyg), från University of California, Santa Barbara.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 700 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.