Regulatorisk Pressmeddelande • september 19, 2017 • 17:30

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Karlstad, Sverige och Wien, Österrike, den 19 september 2017

THQ Nordic AB (“THQ Nordic” eller “Bolaget”) offentliggör härmed en avsikt att placera cirka 7,2 miljoner nya aktier av serie B (de ”Nya aktierna”) genom en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade nyemissionen”). THQ Nordic har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på THQ Nordics årsstämma den 16 maj 2017, gett i uppdrag till Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission av nya aktier av serie B genom ett så kallat ”accelererat book-building” förfarande. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade nyemissionen till att finansiera nya förvärv av varumärken och spelutvecklingsstudios samt möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget.

Priset för de Nya aktierna kommer att bestämmas genom ett accelererat book-building förfarande, vilket kommer att påbörjas klockan 17.30 idag den 19 september 2017 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North påbörjas den 20 september 2017. Book-building förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är sole bookrunner och lead manager och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.