Pressmeddelande • april 1, 2020 • 17:38

EMBRACER GROUP GENOMFÖR FÖRVÄRVET AV SABER INTERACTIVE

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer Group") ingick den 19 februari 2020 avtal om förvärv av tillgångarna i Saber Interactive Inc., vilket offentliggjordes genom pressmeddelandeden 19 februari 2020, för en initial köpeskilling om 150 miljoner USD på en kassa- och skuldfri basis samt en potentiell tilläggsköpeskilling om högst 375 miljoner USD. Den totala ersättningen, förutsatt full tilläggsköpeskilling, uppgår således till 525 miljoner USD. Samtliga villkor för transaktionen har nu uppfyllts och transaktionen är därmed genomförd.

Slutförandet av transaktionen

Samtliga villkor för transaktionen inklusive myndighetsgodkännanden som godkännande av konkurrensprövning har nu uppfyllts och transaktionen är därmed genomförd.

Den initiala köpeskillingen om 150 miljoner USD på en kassa- och skuldfri basis har idag betalats genom en kontant betalning om 100 miljoner USD till säljaren och genom 6 209 353 B-aktier som emitterats till säljaren motsvarande ett värde om 50 miljoner USD. Vidare har ytterligare 34 151 445 aktier emitterats idag som en del av tilläggsköpeskillingen, motsvarande ett värde om 275 miljoner USD (fördelat på 6 399 137 A-aktier och 27 752 308 B-aktier). Aktierna som erläggs som en del av tilläggsköpeskillingen vestar efter 3 respektive 6 år, i enlighet med information tidigare offentliggjord i pressmeddelande från den 19 februari 2020. Slutligen har ytterligare ersättning för förvärvad kassa och rörelsekapital erlagts genom en kombination av 8,4 miljoner USD i kontanter och 1,424,559 B-aktier som emitterats till säljaren motsvarande ett värde om 11,5 miljoner USD. Därmed erläggs total som ersättning för förvärvad kassa och rörelsekapital 19,9 miljoner USD. Totalt har 41,785,357 aktier emitterats idag.

Samtliga aktier enligt ovan har emitterats, tecknats och tilldelats.

De förvärvade tillgångarna kommer konsolideras i Embracer Groups räkenskaper från och med 1 april 2020.

För ytterligare information avseende transaktionen hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 19 februari 2020 samt presentationen om förvärvet som finns tillgänglig på Embracer Groups hemsida.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och EY agerar som finansiella rådgivare och Baker McKenzie agerar som legal rådgivare för Embracer Group i transaktionen.

Alantra agerar som finansiell rådgivare, och Jeffrey Oshinsky of Edelboim Lieberman Revah Oshinsky, PLLC, och Comiter, Singer, Baseman & Braun agerar som legala rådgivare för aktieägarna i Saber Interactive i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, grundare och VD, Embracer Group AB (publ)

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group:

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Embracer Group har en bred spelportfölj med över 160 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World War Z och många fler. Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fem operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest och Saber Interactive. Koncernen har 31 interna studios och fler än 3500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen gå till: http://www.embracer.com

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.