Regulatorisk Pressmeddelande • november 14, 2017 • 07:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q3 för 2017

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
RÖRELSERESULTATET ÖKADE MED 50%

Vi fortsätter att kapitalisera på vår asset care-strategi. Under kvartalet ökade vi försäljningen av egna titlar och den totala försäljningen i digitala kanaler. Nettoomsättningen ökade med 8,8% till 84,7 MSEK, EBITDA ökade med 36% till 34,6 MSEK och EBIT ökade med 50% till 24,0 MSEK.

Under kvartalet förvärvade och välkomnade vi två nya utvecklingsstudior till THQ Nordic-familjen; Black Forest Games och Pieces Interactive. Båda har produkter under utveckling som snart kommer att offentliggöras och lanseras.

I augusti, under Gamescom, utannonserades den kommande titeln Biomutant. Responsen från både press och spelare var över förväntan. Vi ser nu Biomutant som en av våra viktigaste framtida titlar.

I slutet av perioden genomförde vi en riktad nyemission till välrenommerade institutionella investerare om 598,0 MSEK före transaktionskostnader. Vi fortsätter det intensiva arbetet med att utvärdera intressanta investeringsmöjligheter för att ytterligare förstärka vår position och långsiktiga tillväxt. THQ Nordic har en unik position och strategi på marknaden som vi kommer dra nytta av de kommande åren.

Vi fokuserar nu på att genomföra våra planer för det sista kvartalet samt planera för det kommande året. Jag är övertygad om att 2018 kommer bli vårt mest spännande år hittills.

– LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD 

TREDJE KVARTALET 2017 

 • Nettoomsättningen ökade med 8,8% till 84,7 MSEK (77,9).
 • Egna titlar motsvarade 62,6 MSEK (43,6), eller 74%, av nettoomsättningen under kvartalet.
 • EBITDA uppgick till 34,6 MSEK (25,4), motsvarande en EBITDA-marginal om 41%.
 • EBIT uppgick till 24,0 MSEK (16,0), motsvarande en EBIT-marginal om 28%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,2 MSEK (20,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,21).
 • Tre egna titlar och två förlagstitlar lanserades under det tredje kvartalet.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 45% till 252,1 MSEK (173,7).
 • Egna titlar motsvarade 183,0 MSEK (119,1), eller 73%, av nettoomsättningen under perioden.
 • EBITDA uppgick till 116,2 MSEK (71,6), motsvarande en EBITDA-marginal om 46%.
 • EBIT uppgick till 86,2 MSEK (44,4), motsvarande en EBIT-marginal om 34%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80,5 MSEK (47,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,91 SEK (0,57).
 • Per den 30 sep 2017 uppgick likvida medel till 666,9 MSEK (12,2).

Samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges. 

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.