Pressmeddelande • juni 28, 2021 • 08:00

Embracer Group AB säkerställer en icke säkerställd rullande kreditfacilitet om 6,0 miljarder SEK i flera valutor

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Embracer Group AB säkerställer en icke säkerställd rullande kreditfacilitet om 6,0 miljarder kronor i flera valutor från de ledande nordiska bankerna Nordea, SEB och Swedbank. Den nya kreditfaciliteten löper på tre år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år. Krediten refinansierar det tidigare låneutrymmet från Nordea om 4,4 miljarder kronor som löper ut i juli 2021 och maj 2022.

Den nya kreditfaciliteten innefattar förbättrade villkor, däribland en lägre kreditmarginal för utnyttjad skuld. Befintliga relationer med ett dussin internationella banker på operativ koncernnivå påverkas inte utan kommer att vidhållas. Den genomsnittliga upplåningsräntan för Embracer Group förväntas framöver uppgå till långt under 1,0 procent.

Kreditfaciliteten kommer att ingå i Embracers likviditetsreserver och förbättrar koncernens strategiska flexibilitet. Med den nya kreditfaciliteten uppgår tillgängliga kontanta medel och kreditfaciliteter till cirka 19 miljarder SEK.

Den nya krediten tillsammans med möjlighet att emittera aktier möjliggör för Embracer att intensifiera organisk tillväxt och samtidigt tillvarata fler attraktiva inorganiska tillväxtmöjligheter.

”Vi har fått ett starkt långsiktigt stöd från våra nordiska banker och är nöjda med villkoren för den nya krediten. Med tillgänglig likviditet på cirka 19 miljarder kronor öronmärkt för tillväxt ser vi fram emot att välkomna flera duktiga entreprenörer och kreatörer till Embracer-familjen,” säger Lars Wingefors, medgrundare och koncernchef för Embracer Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, medgrundare och VD, Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group:
Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 69 interna studios och fler än 7000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

För mer information, vänligen besök: https://www.embracer.com

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.