Pressmeddelande • december 14, 2020 • 08:00

Embracer Groups grundare slutför konsolidering av aktieägande

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Grundarna av Embracer Group AB ("Embracer") har meddelat Embracer att den omstrukturering som annonserades i samband med kapitalanskaffningen den 7 och 8 oktober 2020 har slutförts. Genom omstruktureringen har grundarna konsoliderat sina innehav av aktier i Embracer till Lars Wingefors AB. Efter omstruktureringen äger Lars Wingefors AB 130 836 066 aktier i Embracer Group fördelat mellan 26 130 102 A-aktier och 104 705 964 B-aktier, motsvarande cirka 31 procent av aktierna och cirka 51 procent av rösterna.

I samband med kapitalanskaffningen den 7 och 8 oktober 2020 kom grundarna överens om en omstrukturering och konsolidering av sina innehav av aktier i Embracer genom att ingå ett bindande term-sheet. Grundarna avser Lars Wingefors, Erik Stenberg, Mikael Brodén, Klemens Kreuzer och Reinhard Pollice ("Grundarna").

I samband med kapitalanskaffningen genomförde Lars Wingefors AB en försäljning av 9 084 703 befintliga B-aktier i Embracer ("Nedförsäljningen"). Nedförsäljningen genomfördes som ett led i konsolideringen av Grundarnas innehav av aktier i Embracer. Nedförsäljningen i Lars Wingefors AB motsvarade ett värde om 1 471 miljoner kronor. Genom Nedförsäljningen finansierade Lars Wingefors AB förvärvet av de andra Grundarnas aktier motsvarande 5,8 miljarder kronor.

Motivet till Nedförsäljningen var att möjliggöra för Embracer att attrahera nya långsiktiga ägare såsom Canadian Pension Plan Investment Board samt att få ett långsiktigt ägande på plats i Embracer genom att konsolidera Grundarnas aktieinnehav i Lars Wingefors AB. Nedförsäljningen och konsolideringen har vidare inneburit att likviditet har tillförts respektive Grundares holdingbolag.

De transaktioner som avsågs under det bindande term-sheetet har nu genomförts och Lars Wingefors AB har gjort följande kontanta betalningar till Grundarnas holdingbolag: Erik Stenberg 630 miljoner kronor, Mikael Brodén 208 miljoner kronor, Klemens Kreuzer 90 miljoner kronor och Reinhard Pollice 16 miljoner kronor. Mellanskillnaden för transaktionen har betalats med B-aktier i Lars Wingefors AB. Lars Wingefors AB erhöll en nettolikvid om cirka 525 miljoner kronor efter genomförande av konsolideringen och Nedförsäljningen, vilket ger Lars Wingefors AB en nettokontantposition om cirka 100 miljoner kronor. Denna position kommer att fortsätta stödja Lars Wingefors ABs befintliga långsiktiga verksamhet inom fastigheter och andra befintliga uppdrag.

De övriga Grundarna har blivit direktägare i Lars Wingefors AB och kommer inte längre att äga aktier indirekt i Embracer Group via egna holdingbolag, förutom Klemens Kreuzer, Reinhard Pollice och Erik Stenberg som kommer att inneha 559 052 B-aktier, 200 000 B-aktier respektive 4 500 000 B-aktier.

Innan Nedförsäljningen och konsolideringen innehade Lars Wingefors AB och Wingefors Depå Två AB gemensamt 19 504 401 A-aktier och 88 571 196 B-aktier. Efter slutförandet av konsolideringen innehar Lars Wingefors AB 130 836 066 aktier i Embracer fördelat mellan 26 130 102 A-aktier och 104 705 964 B-aktier, motsvarande cirka 31 procent av aktierna och cirka 51 procent av rösterna i Embracer. Nettolikviden om cirka 525 miljoner kronor som Lars Wingefors AB erhållit genom Nedförsäljningen och konsolideringen motsvarar en försäljning av cirka 3,2 miljoner B aktier i Embracer. Antalet aktier motsvarade cirka 3 procent av Lars Wingefors innehav i Embracer innan Nedförsäljningen och konsolideringen. Genom konsolideringen kommer Lars Wingefors inneha cirka 81 procent av kapitalet och cirka 97 procent av rösterna i Lars Wingefors AB, och där residualen innehas av övriga Grundare.

Såsom annonserat i pressmeddelandet den 8 oktober 2020, har Lars Wingefors AB, genom vilket bolag Grundarna innehar sina aktier (förutom den del som alltjämt innehas av Klemens Kreuzer, Reinhard Pollice och Erik Stenberg enligt ovan) ingått ett lock up-åtagande om att inte sälja några aktier i Embracer under en period om 180 kalenderdagar efter den 12 oktober 2020; lock up-åtagandet är föremål för sedvanliga undantag.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD Embracer Group AB

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 200 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Bolaget har 55 interna studios och fler än 5 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 000 medarbetare i fler än 40 länder.