Pressmeddelande • november 18, 2020 • 07:05

Embracer Group förvärvar Flying Wild Hog

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Koch Media GmbH, har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i det Polen-baserade Flying Wild Hog ("FWH") från Supernova Capital LLP.

Flying Wild Hog är en välrenommerad och växande oberoende polsk utvecklare av AA+ spel för PC och konsol, såsom den kritikerrosade Shadow Warrior-serien. FWH arbetar för närvarande på fyra projekt tillsammans med andra välrenommerade externa förläggare. Genom förvärvet välkomnar Embracer ett ansett team om över 260 anställda i tre studios i Polen som bidrar med en solid plattform i en viktig och växande hubb för spelutveckling i Europa.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 135,2 och motsvarar 137,2 MUSD på en kassa och skuldfri basis och betalas kontant till Supernova Capital, som är en välkänd private equity-firma i spelbranschen. Därutöver har ett incitamentsprogram för ledningspersoner etablerats för att förena intressena framgent. Incitamentsprogrammet uppgår till totalt 7,1 MUSD i B-aktier i Embracer och är föremål för uppfyllande av överenskomna milstolpar och åtaganden att kvarstå i FWH under de kommande fem åren.

Flying Wild Hog har varit på vår radar under många år på grund av deras talang men också på grund av deras förmåga att skala upp med fortsatt hög kvalitet. Flying Wild Hog kommer att fortsätta verka självständigt under den starka ledningsgruppen inom Koch Media, samtidigt som vi fortsätter att utforska fördelarna med samarbeten med den större Embracer-koncernen. Flying Wild Hog kommer att vara en tillväxtmotor i Polen, som är en av de mest dynamiska och livfulla utvecklingsscenerna för premiumspel globalt” säger Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group

Bakgrund och motiv

Flying Wild Hog grundades 2009 i Warszawa, Polen, av Michal Szustak, Pawel Libiszewski och Michal Hrydziuszko – tre utvecklare från CD Projekt Red och People Can Fly. Under 2016 expanderade FWH genom en ny studio i Krakow som följdes upp med ytterligare en studio i Rzeszow 2018. Teamet består idag av mer än 260 personer med unika och diversifierade färdigheter härstammandes från utveckling av globala hits för andra ledande förläggare samt från FWHs egna projekt. FWHs lanserade spel har tillsammans sålt i mer än 9,5 miljoner exemplar[1] sedan lansering.

Genom förvärvet adderar Embracer en av de få återstående självständiga högkvalitativa större utvecklarna i Europa, som har goda förutsättningar för ytterligare organisk tillväxt och skapa och utveckla IP. Förvärvet stärker signifikant Embracers avtryck i östra Europa och representerar Embracers första ägda utvecklingsstudio i Polen, en betydande och växande hubb för spelutveckling i Europa.

Teamet på FWH i Krakow är den enda etablerade utvecklaren av Game-as-a-Service på konsol- och PC-plattformar i Polen och ger nya möjligheter för Embracer-koncernen som ytterligare kan skalas upp och nyttjas i kommande projekt. FWH arbetar för närvarande med en spännande pipeline, inklusive utveckling av fyra titlar för förläggare såsom Jagex, Devolver Digital och Focus Home Interactive. De fyra nya titlarna kommer att släppas från och med finansiella året 21/22. Merparten av intäkterna från FWHs fyra spel genereras under pågående kontrakt med god potential till delar av royalty-intäkter om titlarna blir kommersiellt framgångsrika.

"Att "The Hogs" ansluter till Koch Media gruppen är verkligen utmärkt. Tillsammans med lokal management planerar utveckla tre studios för redan mot at utveckla AAA-spel inom de kommande åren", säger Klemens Kundratitz, VD för Koch Media.

Framgent kommer Embracer att se minskade kostnader för utveckling och royalties genom intern utveckling av IP samt marginalförbättringar i förlagsverksamheten mellan Koch Media och FWH. Ytterligare synergier mellan FWH och Embracer-koncernen inkluderar bland annat utbyte av erfarenheter avseende teknologi, utvecklingsresurser, nyttjande av IP-katalogen och verksamhetsutveckling. Strategin efter lanseringen av de under utveckling fyra spelen kommer bestå av en blandning av fortsatt arbete med externa bolag samt intern utveckling baserad på nyskapad eller befintlig IP from Embracers portfölj.

Inom Embracer Group kommer Flying Wild Hog att verka som en självständig studio i Koch Media-koncernen, som har högt förtroende för den kompetens och det kunnande som har ackumulerats under FWHs över elva år i spelbranschen. Embracer och Koch Media ser fram emot att stödja FWHs studios med långsiktiga investeringar i nya spelutvecklingsprojekt.

Vi är så spända på att  Flying Wild Hog ska ansluta till Embracer Group’s portfölj av globalt erkända spelutvecklare. Vi har alltid vetat att det fanns enorm potential i Flying Wild Hog och vi kunde inte vara stoltare över att ha varit en del av deras resa och framgång. Detta nya partnerskap med Embracer kommer att få dem att nå ännu högre höjder." säger Paul Wedgwood, grundare och VD Supernova.

”Vi är överväldigade över att Flying Wild Hog kommer att ansluta till Koch Media och Embracer-familjen. Koch Media är en välrenommerad förläggare som har omfamnat vår vision att skapa de mest spännande, snabba och action-stinna spelen för spelare globalt. Vad som driver Flying Wild Hog är ambitionen att överraska fansen med unika spelupplevelser av högsta kvalitet. Genom att ansluta till den notoriskt energiska Embracer-koncernen och Koch Media kommer vi ha möjlighet att fortsätta växa och fokusera på att leverera än mer ambitiösa spel. Vi blev kära i Embracers vision att bygga en allians av diversifierade och talangfulla studios som får behålla sin självständighet och kreativa frihet. Det är en enormt stor möjlighet, vilket är anledningen till att vi är glada över detta partnerskap och vad som kan ske i framtiden.” säger Michal Szustak, VD Flying Wild Hog Studios.

Köpeskilling och incitamentsprogram

Den initiala köpeskillingen på 135,2 MUSD motsvarar 137,2 MUSD på kassa och skuldfri basis och betalas kontant till Supernova Capital. Därutöver har ett incitamentsprogram för ledningspersoner etablerats för att förena intressena framgent. Incitamentsprogrammet uppgår till totalt 7,1 MUSD i B-aktier i Embracer och är föremål för uppfyllande av överenskomna milstolpar och åtaganden att kvarstå i FWH under de kommande fem åren.

Aktierna under incitamentsprogrammet emitteras vid slutförandet av transaktionen till en teckningskurs om 174,06 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Embracers B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under 20 dagar fram till och med 17 november 2020 och med tillämpning av en valutaväxlingskurs per den 17 november 2020 om USD/SEK 8,6133.[2] Antalet aktier i Embracer ökar därmed med 352 038 B-aktier, från 421 139 665 aktier till 421 491 703 (fördelat på 33 399 137 A-aktier och 388 092 566 B-aktier.

Genomförande av transaktionen

Transaktionen är inte föremål för några ytterligare villkor och slutförs per den 18 november 2020.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Embracer i samband med transaktionen. Aream & Co. agerar som finansiell rådgivare och Sheridans agerar som legal rådgivare till säljarna.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD Embracer Group AB

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Klemens Kundratitz, medgrundare och VD Koch Media

Tel: +49 162 2525 704

E-mail: k.kundratitz@kochmedia.com

Michal Szustak, VD Flying Wild Hog

Tel: +48 668 814 622

E-mail: michal.szustak@flyingwildhog.com  

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Bolaget har 46 interna studios och fler än 4 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information:  https://embracer.com/investors/subscription/

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com    

Om Supernova Capital LLP

Supernova Capital är en private equity-firma som fokuserar på att realisera den outnyttjade potentialen i självständiga spelutvecklingsstudios och deras IP globalt. Supernova grundades 2017 av nyckelpersoner bakom den prisbelönta Londonbaserade studion Splash Damage: Paul Wedgwood, Mark Morris, Ross Farrow och Richard Jolly. Med ett dussin listettor och ett hundratal priser och nomineringar bygger Supernova på decennier av erfarenhet och branschtrovärdighet i utveckling av AAA-spel. Supernova vill skapa ett nätverk av talangfulla, självständiga kreatörer och erbjuda kapital och stöd för att kunna etablera en långsiktig stabilitet i en oförutsebar bransch, allt samtidigt som kreativ frihet och oberoende kvarstår.

För mer information, besök http://www.novacap.uk 

 

[1]

Inklusive total försäljning av enheter och Microsofts Game Pass.

[2] Källa: Riksbanken

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 000 medarbetare i fler än 40 länder.