Pressmeddelande • augusti 5, 2021 • 06:51

Embracer Group förvärvar 3D Realms

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive[1] ("Saber"), har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i 3D Realms Entertainment ApS ("3D Realms"). 3D Realms, som är baserat i Ålborg, Danmark, är ett spelförlag med över 30 års erfarenhet i branschen och skapare av kultspelserien Duke Nukem. Genom förvärvet välkomnar Saber ett erfaret danskt förlag med en ägarledd ledning som kommer att arbeta nära Saber-teamet.

"Vi har en djup uppskattning för 3D Realms arv och ser fram mot att se dem ta steget in i en ny era och växa," säger Andrey Iones, CCO, och grundare Saber Interactive.

Bakgrund och motiv

Historien går tillbaka till 1987 i Texas, USA, där bolaget bildades under namnet Apogee Software som fokuserade på utveckling av PC-spel. Studion ombildades 1994 till 3D Realms och har varit involverade i utvecklingen av över 40 spel, inklusive den legendariska Duke Nukem-franchisen. Under 2014 förvärvade det danska bolaget SDN Invest 3D Realms och sedan dess har 3D Realms letts av VD Mike Nielsen och VP Frederik Schreiber, och bolaget har för närvarande sju anställda samt ett fåtal konsulter. Sedan 2014 och efter flytten till Ålborg i Danmark och det strategiska skiftet mot förlagsverksamhet har 3D Realms lanserat sex nya speltitlar i samarbete med respekterade självständiga utvecklare inom såväl PC som konsol. Studion har en pipeline om sex nya speltitlar och flertalet spännande projekt i samarbete med Slipgate Ironworks.

Genom förvärvet välkomnar Saber ett erfaret förlag med brett kontaktnät som har en lång bakgrund inom spelutveckling. Framöver kommer 3D Realms att fortsätta verka som ett dotterföretag under Saber och arbeta nära Saber-teamet på förlagsprojekt.

Som en del av förvärvet kommer Mike Nielsen att avgå som VD och ersättas av Frederik Schreiber. Mike Nielsen kommer att vara fortsatt engagerad i en rådgivarroll.

"Vi är oerhört hedrade över att bli en del av Embracer- och Saber-familjen. Jag vet att med deras hjälp kommer 3D Realms att fortsätta på den inslagna vägen. Jag är väldigt stolt att ha varit en del av 3D Realms och jag är glad att kunna lämna över facklan till Frederik Schreiber som har lett och byggt bolaget till vad det är idag", säger Mike Nielsen, medgrundare och tidigare VD 3D Realms.

Köpeskilling

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren. Köpeskillingen utgörs av en initial del och en 3-årig tilläggsköpeskilling, vilka består av en blandning av kontanter och nyemitterade B-aktier i Embracer. Transaktionen görs till villkor som är i enlighet med tidigare Embracer-transaktioner.

Slutförande av transaktionen

Transaktionen genomfördes per den 15 juli 2021.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie och Mazanti-Andersen är legala rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Andrey Iones, grundare och CCO Saber Interactive

E-mail: iones@saber3d.com

Frederik Schreiber, VD 3D Realms

E-mail: freds@3drealms.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 69 interna studios och fler än 7 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

För mer information, vänligen besök: https://www.embracer.com

Webcast presentation för investerare, analytiker och media

Representanter från Embracer Group och 3D Realms kommer att delta i en webcast presentation idag klockan 09.00 CET. Inbjudan och detaljer for deltagande vid presentationen kommer att skickas ut i ett separat pressmeddelande.

[1] Förvärvas genom Embracers helägda dotterbolag [Embracer Group Lager 2 AB och kommer att vara en del av Saber Interactive-koncernen.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.