Pressmeddelanden & nyheter

Läs våra senaste pressmeddelanden och nyheter

2024

Regulatorisk april 30, 2024 • 13:00

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk april 22, 2024 • 07:00

Embracer Group offentliggör avsikt att transformeras till tre fristående noterade bolag på Nasdaq Stockholm

Läs mer
Regulatorisk mars 28, 2024 • 04:25

Embracer Group avyttrar Gearbox Entertainment till en köpeskilling om 460 miljoner USD till Take-Two Interactive Software, Inc.

Läs mer
Regulatorisk mars 14, 2024 • 07:00

Embracer Group upphör med all verksamhet i Ryssland genom avyttring av vissa tillgångar från den operativa koncernen Saber Interactive

Läs mer
Regulatorisk februari 29, 2024 • 17:30

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk februari 15, 2024 • 07:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2023: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 4 % TILL 12 050 MSEK

Läs mer

2023

Regulatorisk november 30, 2023 • 17:30

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk november 16, 2023 • 07:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2023: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 13 % TILL 10 831 MSEK

Läs mer
Regulatorisk september 29, 2023 • 17:30

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk september 21, 2023 • 18:00

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk augusti 31, 2023 • 17:30

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk augusti 22, 2023 • 08:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatorisk augusti 17, 2023 • 07:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2023: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 47 % TILL 10 450 MSEK

Läs mer
Regulatorisk juli 31, 2023 • 17:30

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk juli 5, 2023 • 23:40

Embracer Group har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 80 000 000 nya B-aktier och tillförs härigenom 2 miljarder SEK

Läs mer
Regulatorisk juli 5, 2023 • 17:31

Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 2 miljarder SEK genom nya B-aktier och uppdaterar nettoskuldsättningsmål till 8 miljarder SEK

Läs mer
Regulatorisk juni 29, 2023 • 08:00

Embracer Groups valberedning föreslår ny revisor

Läs mer
Regulatorisk juni 21, 2023 • 08:00

Embracer Group publicerar årsredovisning 2022/23

Läs mer
Regulatorisk juni 13, 2023 • 08:02

Embracer Group utser interim Chief Operating Officer och interim Chief Strategy Officer

Läs mer
Regulatorisk juni 13, 2023 • 08:00

Embracer Group tillkännager omfattande omstruktureringsprogram för omedelbar implementering

Läs mer
Regulatorisk maj 24, 2023 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q4, januari-mars 2023: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 79 % TILL 9 356 MSEK

Läs mer
Regulatorisk maj 15, 2023 • 23:47

Embracer Group meddelar uppskattat Justerat EBIT för Q4 2022/23

Läs mer
Regulatorisk februari 28, 2023 • 17:30

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk februari 16, 2023 • 06:00

EMBRACER GROUP PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT Q3 OKTOBER-DECEMBER 2022: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 128 % TILL 11 622 MSEK

Läs mer
Regulatorisk januari 31, 2023 • 17:36

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

Läs mer

2022

Regulatorisk december 22, 2022 • 07:00

Första dag för handel i Embracer Groups B-aktier på Nasdaq Stockholm

Läs mer
Regulatorisk december 19, 2022 • 13:40

Embracer Group publicerar prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

Läs mer
Regulatorisk december 7, 2022 • 15:20

Embracer Group har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Läs mer
Regulatorisk november 17, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2022: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 190 % TILL 9 569 MSEK, 35 % ORGANISK TILLVÄXT

Läs mer
Regulatorisk september 21, 2022 • 17:45

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk augusti 18, 2022 • 14:12

RÄTTELSE: Felaktig text i tidigare pressmeddelande idag – FINANSIELL PÅVERKAN AV FÖRVÄRV…

Läs mer
Regulatorisk augusti 18, 2022 • 06:25

Kallelse till årsstämma i Embracer Group AB

Läs mer
Regulatorisk augusti 18, 2022 • 06:20

Finansiell påverkan av förvärv bedöms bidra med 550-750 MSEK till justerat EBIT proforma under helåret 22/23, 750-950 MSEK under helåret 23/24 och 1 000-1 500 MSEK under helåret 24/25

Läs mer
Regulatorisk augusti 18, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2022: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 107% TILL 7 118 MSEK

Läs mer
Regulatorisk juli 8, 2022 • 18:06

Embracer Group publicerar årsredovisning 2021/2022

Läs mer
Regulatorisk juni 27, 2022 • 08:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk juni 8, 2022 • 08:15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatorisk juni 8, 2022 • 08:00

Embracer Group genomför en riktad nyemission av B-aktier och tillförs härigenom cirka 10,3 miljarder SEK

Läs mer
Regulatorisk maj 19, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2022: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 17% TILL 1,052 MSEK

Läs mer
Regulatorisk februari 17, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 86% TILL 1 119 MSEK

Läs mer
Regulatorisk januari 7, 2022 • 11:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer

2021

Regulatorisk december 17, 2021 • 08:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatorisk december 16, 2021 • 02:10

Embracer Group har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 69 000 000 nya B-aktier och tillförs härigenom cirka 6 miljarder SEK

Läs mer
Regulatorisk december 15, 2021 • 17:36

Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka SEK 5,5 miljarder genom nya B-aktier

Läs mer
Regulatorisk december 15, 2021 • 17:31

Embracer Group avser genomföra ett strategiskt förvärv av den ledande brädspelsgruppen Asmodee som skulle bilda den nionde operativa koncernen

Läs mer
Regulatorisk november 17, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 49% TILL 973 MSEK

Läs mer
Regulatorisk september 16, 2021 • 18:17

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk augusti 25, 2021 • 18:30

Embracer Group publicerar årsredovisning 2020/2021

Läs mer
Regulatorisk augusti 23, 2021 • 09:18

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk augusti 18, 2021 • 06:20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatorisk augusti 18, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 79% TILL 1 271 MSEK

Läs mer
Regulatorisk augusti 5, 2021 • 07:20

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Läs mer
Regulatorisk augusti 5, 2021 • 07:10

ÅTTA OFFENTLIGGJORDA FÖRVÄRV BIDRAR MED 2 000-3 000 MILJONER SEK I BERÄKNAD NETTOOMSÄTTNING OCH 350-550 MILJONER SEK I OPERATIONELLT EBIT UNDER FY 2022/23

Läs mer
Regulatorisk maj 20, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 216% TILL 903 MSEK

Läs mer
Regulatorisk mars 18, 2021 • 03:31

Embracer Group har genomfört en riktad emission om 36 000 000 nya B-aktier och tillförs härigenom drygt 7,6 miljarder SEK (cirka 890 miljoner USD)

Läs mer
Regulatorisk mars 17, 2021 • 17:32

Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av B-aktier

Läs mer
Regulatorisk februari 26, 2021 • 10:53

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk februari 18, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 100% TILL 603 MSEK

Läs mer
Regulatorisk februari 9, 2021 • 17:32

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Läs mer
Regulatorisk februari 3, 2021 • 08:58

UPPSKATTAD ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OM 3 600-4 600 MSEK OCH 1 000-1 500 MILJONER SEK I OPERATIONELLT EBIT UNDER FY2021/22

Läs mer
Regulatorisk februari 3, 2021 • 07:00

Embracer Group förvärvar Easybrain som bildar den åttonde operativa koncernen

Läs mer
Regulatorisk februari 3, 2021 • 06:21

Embracer Group förvärvar Gearbox Entertainment Company som bildar den sjunde operativa koncernen

Läs mer

2020

Regulatorisk november 18, 2020 • 07:10

Uppskattad ökad nettoomsättning om 850-1 050 MSEK och 300-400 MSEK i operationellt EBIT under FY 2021/2022

Läs mer
Regulatorisk november 18, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 171% TILL 653 MSEK

Läs mer
Regulatorisk november 16, 2020 • 11:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk oktober 30, 2020 • 08:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Läs mer
Regulatorisk oktober 8, 2020 • 03:59

Embracer Group har framgångsrikt genomfört en placering av 35 689 907 nya B-aktier och tillförs härigenom mer än 5,75 miljarder kronor

Läs mer
Regulatorisk september 16, 2020 • 18:07

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk augusti 26, 2020 • 16:24

Embracer Group publicerar årsredovisning 2019/2020

Läs mer
Regulatorisk augusti 17, 2020 • 15:06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatorisk augusti 13, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 249% TILL 712 MSEK

Läs mer
Regulatorisk maj 20, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2020: OPERATIVT EBIT FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÖKADE MED 35% TILL 1 033 MSEK

Läs mer
Regulatorisk maj 4, 2020 • 09:45

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatorisk april 8, 2020 • 00:37

Embracer Group genomför nyemission om 18,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom 1 646,5 miljoner kronor

Läs mer
Regulatorisk april 7, 2020 • 17:39

Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av B-aktier

Läs mer
Regulatorisk april 6, 2020 • 06:00

Embracer Group reflekterar över covid-19s påverkan och tillhandahåller uppdatering från ledningen

Läs mer
Regulatorisk mars 11, 2020 • 11:14

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Läs mer
Regulatorisk februari 19, 2020 • 08:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer
Regulatorisk februari 19, 2020 • 07:43

Embracer Group förvärvar Saber Interactive – initial köpeskilling om 150 miljoner USD

Läs mer
Regulatorisk februari 19, 2020 • 07:07

Embracer Group förvärvar Saber Interactive – initial köpeskilling om 150 miljoner USD

Läs mer
Regulatorisk februari 19, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 54% TILL 302 MSEK

Läs mer
Regulatorisk januari 31, 2020 • 06:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Läs mer

2019

Regulatorisk november 14, 2019 • 06:00

Embracer Group AB (publ) publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 133% TILL 241 MSEK

Läs mer
Regulatorisk september 17, 2019 • 17:51

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Läs mer
Regulatorisk augusti 27, 2019 • 17:31

THQ Nordic publicerar årsredovisning 2018/19

Läs mer
Regulatorisk augusti 14, 2019 • 10:51

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB

Läs mer
Regulatorisk augusti 14, 2019 • 06:30

THQ Nordic förvärvar Milestone s.r.l.

Läs mer
Regulatorisk augusti 14, 2019 • 06:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 193% TILL 204 MSEK

Läs mer
Regulatorisk maj 22, 2019 • 08:15

THQ Nordic publicerar rapport för det förlängda räkenskapsåret 2018-2019 och Q5: Operativt EBIT ökade med 217% till 396 MSEK i kvartalet

Läs mer
Regulatorisk februari 21, 2019 • 01:32

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I THQ NORDIC AB

Läs mer
Regulatorisk februari 21, 2019 • 01:29

THQ Nordic genomför nyemission om 11 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 2 090 miljoner kr

Läs mer
Regulatorisk februari 20, 2019 • 17:30

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av B-aktier

Läs mer
Regulatorisk februari 13, 2019 • 16:33

THQ Nordic genomför förvärvet av Warhorse Studios

Läs mer
Regulatorisk februari 13, 2019 • 06:34

THQ Nordic förvärvar prisbelönta Warhorse Studios, studion bakom Kingdom Come: Deliverance

Läs mer
Regulatorisk februari 13, 2019 • 06:00

THQ Nordic publicerar delårsrapport, Q4 2018: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 84% TILL 194 MSEK

Läs mer

2018

Regulatorisk november 14, 2018 • 06:30

THQ Nordic förvärvar Coffee Stain

Läs mer
Regulatorisk november 14, 2018 • 06:00

THQ Nordic publicerar Q3 2018: EBIT ökade med 278% till 90,8 MSEK

Läs mer
Regulatorisk augusti 15, 2018 • 06:30

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q2 2018: EBIT ÖKADE 73% TILL 52,5 MSEK

Läs mer
Regulatorisk juni 13, 2018 • 23:45

THQ Nordic genomför en riktad nyemission om 7,7 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 1 448 Mkr

Läs mer
Regulatorisk juni 13, 2018 • 17:33

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission av B-aktier

Läs mer
Regulatorisk maj 16, 2018 • 23:26

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Läs mer
Regulatorisk maj 16, 2018 • 06:30

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q1 2018: KOCH MEDIA DRIVER FÖRSÄLJNINGEN I Q1, EBIT STEG 236% TILL 107 MSEK

Läs mer
Regulatorisk april 20, 2018 • 08:00

THQ Nordic publicerar årsredovisning för 2017

Läs mer
Regulatorisk april 16, 2018 • 14:09

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB

Läs mer
Regulatorisk februari 14, 2018 • 09:32

THQ Nordic genomför förvärvet av Koch Media GmbH

Läs mer
Regulatorisk februari 14, 2018 • 07:14

THQ Nordic AB förvärvar Koch Media GmbH

Läs mer
Regulatorisk februari 14, 2018 • 06:30

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q4 2017

Läs mer

2017

Regulatorisk november 14, 2017 • 07:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q3 för 2017

Läs mer
Regulatorisk september 20, 2017 • 08:00

THQ Nordic genomför en riktad nyemission om 7 203 250 aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 598 Mkr

Läs mer
Regulatorisk september 19, 2017 • 17:30

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission

Läs mer
Regulatorisk augusti 15, 2017 • 07:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q2 för 2017

Läs mer
Regulatorisk maj 16, 2017 • 12:09

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Läs mer
Regulatorisk maj 16, 2017 • 07:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q1 för 2017

Läs mer
Regulatorisk april 21, 2017 • 16:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

Läs mer
Regulatorisk april 11, 2017 • 08:30

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB / Notice of annual general meeting in THQ Nordic AB

Läs mer
Regulatorisk februari 15, 2017 • 08:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2016

Läs mer

2016

Regulatorisk december 5, 2016 • 12:58

THQ Nordic AB (publ) förvärvar flertal varumärken – Nya tillägg till THQ Nordics portfölj

Läs mer
Regulatorisk december 1, 2016 • 08:00

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i THQ Nordic

Läs mer
Regulatorisk oktober 31, 2016 • 05:59

THQ Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2016

Läs mer

/ Press & Media

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.