Regulatorisk Pressmeddelande • maj 22, 2019 • 08:15

THQ Nordic publicerar rapport för det förlängda räkenskapsåret 2018-2019 och Q5: Operativt EBIT ökade med 217% till 396 MSEK i kvartalet

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
JANUARI–MARS 2019 

(Jämfört med januari–mars 2018)

· Nettoomsättningen ökade 158% till 1 630,5 MSEK (632,9).
· EBITDA ökade med 174% till 618,6 MSEK (225,9), motsvarande en EBITDA-marginal om 38%.
· Operativt EBIT ökade med 217% till 395,9 MSEK (124,9) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 24%.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 777,2 MSEK (699,8).
· Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK (1,02).

JANUARI 2018–MARS 2019, 15 MÅNADER 

(Jämfört med helåret 2017)

· Nettoomsättningen ökade till 5 754,1 MSEK (507,5).
· EBITDA ökade till 1 592,6 MSEK (272,6), motsvarande en EBITDA-marginal om 27%.
· Operativt EBIT ökade till 897,1 MSEK (202,3) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 16%.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 356,4 MSEK (179,1).
· Resultat per aktie uppgick till SEK 4,68 [1,88).
· Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 2 929,1 MSEK. Disponibel likviditet inklusive kreditfaciliteter uppgick till 4 521,1 MSEK.

VD-ORD OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Vi avslutade det förlängda räkenskapsåret 2018-2019 med ännu ett stabilt tillväxtkvartal. Nettoomsättningen ökade 158% till 1 630 MSEK främst hänförligt till lanseringen av Metro Exodus i februari. Operativt EBIT steg med 217% till 396 MSEK, till största delen drivet av Metro Exodus och Satisfactory. Under kvartalet hade vi ett bra kassaflöde från den löpande verksamheten om 777 MSEK och likvida medel uppgick till nära 3 miljarder SEK vid kvartalets slut. Samtliga tre operativa koncerner bidrog till koncernens operativa EBIT i kvartalet. 

Vi verkar på en dynamisk marknad med ökad konkurrens mellan nya och etablerade digitala distributionsplattformar vilket kommer att gynna innehållsproducenter som THQ Nordic koncernen. Sedan början av 2019 har koncernen tecknat flera avtal för noterbara värden avseende innehåll via digital prenumeration, streaming och nedladdningstjänster på olika plattformar. De kommande åren ser vi att denna typ av affärer kommer att hjälpa oss att skapa ännu bättre spel och minska den finansiella risken i bolaget. Intäktsredovisning av dessa affärer påbörjas inte förrän spelen är lanserade.

GOD UTVECKLING I ALLA AFFÄRSOMRÅDEN

Nettoomsättningen i affärsområdet Deep Silver var 794 MSEK, främst drivet av lanseringen av Metro Exodus, koncernens största spelrelease hittills. Sammantaget har spelet presterat i linje med ledningens förväntningar och har täckt alla upparbetade utvecklings- och marknadsföringskostnader. Nettoomsättningen inom Partner Publishing var 596 MSEK, hänförligt till ett större antal releaser från våra partners. Färre releaser planeras under innevarande kvartal, perioden april-juni, jämfört med föregående kvartal.

Nettoomsättningen i affärsområdet THQ Nordic ökade 6% till 143 MSEK, detta trots att inga större releaser gjordes under kvartalet som kunde väga upp för förra årets lansering av MX vs ATV All Out!. Nettoomsättningen i affärsområdet Coffee Stain var 98 MSEK. I kvartalet hade vi en framgångsrik early access-lansering av Satisfactory på Epic Game store. Spelets initiala försäljning överträffade ledningens förväntningar vid tidpunkten för förvärvet av Coffee Stain.

Under kvartalet investerade vi 305,2 MSEK i vår växande pipeline av utvecklingsprojekt som ska driva koncernens tillväxt och lönsamhet de kommande åren. I perioden tecknade vi flera nya projekt, däribland ett nytt utvecklingsprojekt tillsammans med 4A Games, utvecklaren av Metro-spelen. Samarbetet rör ett kommande AAA-projekt som ännu inte har offentliggjorts. Vid utgången av kvartalet hade THQ Nordic, Deep Silver och Coffee Stain tillsammans 80 spel under utveckling av vilka 48 ännu inte är offentliggjorda.

NYEMISSION OCH FÖRVÄRV

Under kvartalet förstärkte vi vår förvärvskapacitet genom en riktad nyemission om 2,1 miljarder SEK. Till vår glädje fick vi stor efterfrågan från både nya och befintliga ägare. Nya ägare innefattar Första AP-fonden, Andra AP-fonden och Odin Fonder. Deltagande befintliga ägare var Swedbank Robur Fonder, Skandia Livförsäkringsbolag, Skandia Fonder, TIN Fonder, familjen Olsson med stiftelse, familjen Lundström, RAM One och SEB Fonder tillsammans med många andra namnkunniga investerare. Jag vill återigen ta tillfället i akt och tacka er för ett fortsatt förtroende att bygga mer aktieägarvärde.

Vi fortsätter vår förvärvsstrategi genom omfattande analys och proaktivt kontaktarbete för att hitta nya förvärvkandidater som kan förstärka koncernen inom alla prioriterade områden – varumärken, utveckling och förlagsverksamhet. Vårt erbjudande till entreprenörer och spelutvecklare – att behålla ett stort mått av självbestämmande – tilltalar dem som vill fortsätta att bygga sin verksamhet i många år framöver. Vi har bra momentum och en omfattande lista med potentiella affärer. För oss är det viktigt att etablera en gemensam grund, inte bara när det gäller strategi och skäliga avtalsvillkor, utan också med ömsesidig respekt och förståelse för varandras kultur och värderingar.

Vi är stolta över att ha fått välkomna en av Europas ledande spelutvecklare i kvartalet, Warhorse Studios som skapade Kingdom Come: Deliverance. Vi välkomnade även Australien-baserade 18POINT2 som ny partner publisher. Med förvärvet får vi ett starkt lokalt management och en plattform för fortsatt tillväxt.

Under kvartalet fastställdes den slutgiltiga förvärvsanalysen (PPA:n) för förvärvet av Koch Media. I den slutliga PPA:n allokerades 479 MSEK av köpeskillingen till IP-rättigheter som skrivs av över fem år från förvärvsdatumet. Till följd av detta gjordes en ytterligare avskrivning om 108 MSEK i kvartalet januarimars 2019 där 84 MSEK är hänförligt till tidigare kvartal.

Den femte april mottog Koch Media ett så kallat ”Statement of objections” från EU-kommissionen gällande geoblockering. Ärendet hade redan tidigare offentliggjorts och vi betraktar detta som nästa steg i den vidare handläggningen. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och kommer att fullt ut följa alla regler.

Vi ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår. Vi har en välpositionerad pipeline och många planerade marknadsaktiviteter, däribland mässorna E3 och Gamescom som båda blir viktiga event för koncernen som ger oss möjlighet att visa upp våra spel för en global publik.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla våra kunder, kollegor och affärskontakter som har bidragit till att göra det gångna året till vårt bästa hittills. Vi är inne på en spännande resa tillsammans där vi bygger något betydelsefullt och beständigt. Jag är övertygad om att de kommande åren kommer att bli ännu mer spännande.

KARLSTAD DEN 22 MAJ 2019

– LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD

Den kompletta bokslutskommunikén för det förlängda räkenskapsåret finns tillgänglig via länk nedan och på http://www.thqnordic-investors.com.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wingefors, Grundare och VD
Tel: +46 708 471 978
E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Satisfactory, Wreckfest med flera. Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro med tre operativa koncerner: Deep Silver / Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har sexton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Tjeckien, England, Finland, USA och Sverige och sysselsätter mer än 2 200 medarbetare och kontrakterade utvecklare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se eller telefon 08-528 00 399.

För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com.

Denna rapport för det förlängda räkenskapsåret är sådan information som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 06:00 CET.

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.