Regulatorisk Pressmeddelande • november 18, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 171% TILL 653 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2019)

> Nettoomsättningen ökade med 89% till 2 383,2 MSEK (1 259,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 83% till 1 495,4 MSEK (816,1). THQ Nordic 566,9 MSEK (329,6), Deep Silver 506,8 MSEK (441,7), Coffee Stain 129,9 MSEK (44,7), Saber Interactive 259,1 MSEK (-) och DECA Games 32,7 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 100% till 887.8 MSEK (443,6).

> EBITDA ökade med 132% till 969,0 MSEK (418,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 41%.

> Operativt EBIT ökade med 171% till 652,5 MSEK (240,7) motsvarande en operativ EBIT marginal på 27% (19%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 804,7 MSEK (284,8). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 484,1 MSEK (391,9). Fritt kassaflöde uppgick till 311,5 MSEK (–115,8).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,80 SEK (0,65).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 61% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 57% till 135 (86). Totalt antal sysselsatta ökade 49% till 4 445 (2 981) och antalet spelutvecklare ökade 58% till 3 593 (2 272).

Nyckeltal koncernen Jul–sep 2020 Jul–sep 2019 Apr–sep 2020 Apr–sep 2019 Apr 2019–mar 2020
Nettoomsättning, MSEK 2 383,20 1 259,70 4 451,90 2 401,80 5 249,40
EBITDA, MSEK 969 418,1 1 934,10 807,6 1 821,30
Operativt EBIT, MSEK 652,5 240,7 1 364,30 444,8 1 033,00
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 804,7 284,8 1 537,00 723,1 1 728,30
Fritt kassaflöde, MSEK 311,5 –115,8 515,5 –68,5 –0,1
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, MSEK 484,1 391.9 981.6 770.0 1 653,4
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt  135 86 103
Totalt antal spelutvecklare 3 593 2 272 2 365
Totalt antal sysselsatta 4 445 2 981 3 109
Omsättningstillväxt, % 89 –1 85 14 3
EBITDA-marginal, % 41 33 43 34 35
Operativ EBIT-marginal, % 27 19 31 19 20

kommentar från VD

OPERATIVT EBIT ÖKADE 171% TILL 653 MSEK

Koncernen hade ännu ett stabilt kvartal med ökad försäljning och lönsamhet över ledningens förväntningar, främst drivet av en rekordstark katalogförsäljning.

Nettoomsättningen ökade med 89% till 2 383,2 MSEK (1 259,7) varav affärsområdet Games bidrog med 1 495,4 MSEK (816,1), drivet av 61% organisk tillväxt. Operativt EBIT ökade 171% till 652,5 MSEK (240,7), drivet av en stark katalogförsäljning, högre kvalitet på nya spel och de allmänt gynnsamma omvärldstrenderna för spel. Lönsamheten ökade också till följd av att vi får mer återkommande intäkter från ”games-as-a-service” och live-operated titlar som Satisfactory, Wreckfest, Deep Rock Galactic, World War Z och DECA-katalogen.

Det är glädjande att se att våra bolag lockar till sig och behåller så många talangfulla medarbetare. Antalet anställda ökade organsikt med 17% det senaste året. Vi fortsätter att bygga långsiktig organisk tillväxt genom att återinvestera vårt underliggande operativa kassaflöde i att skala upp befintliga studios, skapa nya studios och utveckla fler fantastiska spel. Trots den höga ambitionen att investera i ytterligare tillväxt, är det glädjande att se att vårt fria kassaflöde nådde rekordhöga 311 MSEK (–116) under perioden.

Vi håller fast vid vår grundläggande strategi för spelutveckling – att sätta kvaliteten främst. Spel ska lanseras när de är klara. Detta kommer sannolikt att uppskattas och belönas av våra fans och spelare med fler sålda enheter över en längre tid till ett högre genomsnittspris. Mot bakgrund av denna strategi har vi under de senaste månaderna beslutat att ge ytterligare tid för att finslipa, fixa buggar och komplettera ett antal titlar i våra olika operativa koncerner.

I det innevarande räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2021 förväntar vi oss nu att det totala värdet av färdigställda spel lanserade under verksamhetsåret 20/21 kommer att uppgå till 1 000 – 1 100 MSEK inklusive en betydande titel från THQ Nordic som vi fortfarande planerar att lansera under det fjärde kvartalet. Det tredje kvartalet kommer att innehålla färre lanseringar än det fjärde kvartalet. Vi förväntar oss att det tredje kvartalet kommer att innefatta releaser med ett färdigställt värde om cirka 150-175 MSEK följt av det fjärde kvartalet med motsvarande värde om cirka 300-350 MSEK. Om vi blickar fram emot nästkommande räkenskapsår som slutar den 31 mars 2022 är vi övertygade om att det kommer att bli ytterligare ett rekordår vad avser lanseringar av nya spel, där vi ser en möjlighet att fördubbla värdet på färdiga spel jämfört med innevarande år.

Trots rådande covid-19 pandemi har vi lyckats hålla verksamheten igång på ett bra sätt. De anställda i våra studios har arbetat hemifrån där de har fortsatt att driva utvecklingsarbetet och hålla sina tidsplaner. Det har varit imponerande att se hur våra studios har lyckats anpassa sig till den nuvarande situationen trots den utmaning det innebär att hålla tempot och produktiviteten uppe under pandemin när arbetet utförs hemifrån. Hittills har vi inga märkbara förseningar till följd av coronapandemin. Våra studios påverkas till viss del av att deras anställda behöver extra stöd för att hålla balansen mellan arbete och privatliv samt motverka stress under dessa nya förhållanden, vilket innebär en ny utmaning för ledningen.

Det är glädjande att vår senaste operativa koncern DECA Games fick en bra start i Embracer koncernen. DECA Games kommer att vara en tillväxtmotor för koncernen inom free-to-play framöver.

Utsikterna för spelmarknaden är positiva. Enligt Newzoo förväntas den globala marknaden generera 159 miljarder USD under 2020, vilket motsvarar en tillväxt på 9% jämfört med året innan. Embracer Group är fortfarande en liten fisk i ett stort hav och har för närvarande 0,5-1% av den totala marknaden. Den globala marknaden förväntas fortsätta växa med en prognos som överstiger 200 miljarder USD i slutet av 2023. En stark faktor för den fortsatta tillväxten är nästa generations konsoler PlayStation 5 och Xbox Series X/S som står inför lansering nu i november. Enligt Ampere Analysis kommer efterfrågan inledningsvis att överstiga utbudet, men på lång sikt kommer antalet enheter av nästa generations konsoler att överträffa den tidigare generationen. I kombination med den pågående övergången till digital distribution, vilket påverkat förläggarnas bruttomarginaler, kommer detta att ha en positiv effekt för Embracer Group.

Koncernen fortsätter att växa inom nya segment av spelmarknaden, bland annat genom Vertigo games som specialiserar sig på VR och DECA Games med en katalog av free-to-play och mobiltitlar. Enligt Superdata förväntas VR växa från 3,3 miljarder USD år 2019 till 5,7 miljarder år 2023, mycket tack vare förbättrad utrustning som ökar bekvämligheten och spelupplevelsen. Mobilt är marknadens största segment på 77 miljarder USD 2020 och visar inga tecken på avmattning utan har en beräknad tillväxt på 13% jämfört med året innan. Med över 2,7 miljarder spelare (Newzoo) håller spelmarknaden på att bli en global massmarknad. Nya sätt att spela och få tillgång till spel, t.ex. genom streaming öppnar upp marknaden för en större publik

Jag är glad att se att de operativa koncernerna initierar ett ökat antal potentiella förvärv. Under kvartalet förvärvade vi åtta bolag till våra operativa koncerner. Med Embracer-strategin bygger vi ett kraftfullt och självständigt ekosystem av engagerade entreprenörer och utvecklare som delar samma ambitiösa långsiktiga tankesätt. Jag tror starkt på att ge duktiga människor förtroendet att fatta sina egna beslut. Förvärvsmarknaden är mer aktiv än någonsin och de senaste tre månaderna har vi haft en aktiv dialog med fler än 100 kandidater som vill ansluta sig till Embracer-familjen, inklusive ett dussin större bolag med potential att bilda nya operativa koncerner under moderbolaget. Vi fortsätter tålmodigt och disciplinerat att genomföra vår M&A-strategi i hela koncernen.

För att underbygga våra M&A-planer genomförde vi den 8 oktober en riktad nyemission om 5,7 MDSEK. Nyemissionen stärker vår finansiella ställning ytterligare. Jag var glad att se att i stort sett alla våra befintliga institutionella investerare deltog tillsammans med en bred krets av nya långsiktiga investerare, inklusive Canada Pension Plan Investment Board. Det är viktigt för mig som grundare och huvudägare att ha starka, långsiktiga aktieägare med gott anseende som delar den minst 20-åriga horisonten för att bygga något hållbart och betydelsefullt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla kollegor, kunder, affärspartners och aktieägare som bidrar till vår växande familjs framgångar. Jag vill personligen önska er en säker och avkopplande ledighet under kommande helgdagar.

Bästa hälsningar från Värmland

18 november 2020, Karlstad, Sverige

Lars Wingefors,
Grundare och VD

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, Grundare och VD, Embracer Group AB (publ)

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Bolaget har 46 interna studios och fler än 4 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/

För mer information, vänligen gå till: http://www.embracer.com

Denna delårsrapport är sådan information som Embracer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 kl, 06:00 CET.
 

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.