Regulatorisk Pressmeddelande • november 14, 2019 • 06:00

Embracer Group AB (publ) publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 133% TILL 241 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2019 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2018)

· Nettoomsättningen var 1 259,7 MSEK (1 272,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade 117% till 816,0 MSEK (376,0), men minskade 51% till 443,6 MSEK (896,6) för affärsområdet Partner Publishing/Film på grund av att det saknades större lanseringar under kvartalet jämfört med föregående år. Intäkterna från två titlar svarade under samma period förra året för mer än skillnaden mot årets intäkter.
· EBITDA ökade 95% till 418,1 MSEK (214,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 33%.
· Operativt EBIT ökade 133% till 240,7 MSEK (103,4) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 19%.
· Ökningen i EBITDA och Operativ EBIT hänförs främst till försäljningstillväxten i affärsområdet Games.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 284,8 MSEK (–740,1).
· Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,25).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,28).

Samtliga jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

KOMMENTAR FRÅN VD: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 133% TILL 241 MSEK

Koncernen hade ytterligare ett stabilt kvartal med förbättrad lönsamhet. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 259,7 MSEK (1 272,7). Vårt affärsområde Games som består av Deep Silver, THQ Nordic och Coffee Stain, ökade intäkterna med 117%, vilket gav en nettoomsättning på 816,1 MSEK (376,1) under kvartalet, motsvarande 65% av koncernens totala nettoomsättning. Tillväxten drevs främst av en lyckad lansering av Wreckfest och en stark katalogförsäljning. Affärsområdet Partner Publishing/Film minskade försäljningen med 51% till 443,6 MSEK (896,6) på grund av att det saknades större lanseringar under kvartalet jämfört med föregående år. Intäkterna från två titlar svarade under samma period förra året för mer än skillnaden mot årets intäkter.

EBITDA ökade 95% till 418,1 MSEK (214,8) motsvarande en EBITDA-marginal på 33% (17). Operativt EBIT ökade 133% till 241 MSEK vilket höjde Operativa EBIT-marginalen till 19% (8). Förbättringen av lönsamheten förklaras av en god bruttomarginal, som ökade till 50% (30) till följd av skiftet i försäljningsmixen i affärsområdet Games, samt att andelen digital försäljning ökade jämfört med föregående år. Alla tre underkoncerner bidrog till koncernens Operativa EBIT under kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 284,8 MSEK (–740,1) och vi hade nära 2,9 miljarder SEK i likvida medel i slutet av kvartalet. Nettokassan uppgick till 1,1 miljarder SEK. Under kvartalet tecknade vi ytterligare avtal för våra kommande speltitlar avseende digitala prenumeration och streamingtjänster på olika plattformar. Intäktsredovisning börjar när spelen lanseras. Avtalen gör det möjligt för en bredare konsumentgrupp att spela våra spel, samtidigt som vi får mer förutsägbara intäkter när vi lanserar nya titlar.

FÖRVÄRV

I augusti hade jag glädjen att välkomna fem förvärv till koncernen: Milestone, Gunfire Games, Goodbye Kansas Game Invest, Game Outlet Europe och KSM. Gunfires spel Remnant: From the Ashes, publicerad av Perfect World, lanserades strax efter att vi avslutat förvärvet. Spelet, som är internt utvecklat och ägt, har överträffat våra förväntningar vid tidpunkten för förvärvet, och bidrog till koncernens resultat under kvartalet genom royalties. Goodbye Kansas Game Invest har gjort två investeringar efter kvartalets utgång. Bolaget har fokus på investeringar i tidig fas och investerade i 45% delägande i den norska fiskesimulatorutvecklaren Misc Games i Stavanger. Dessutom grundade Goodbye Kansas Game Invest en ny, helägd studio med ett team av erfarna spelutvecklare som hoppat av från en större AAA-rankad spelutvecklare. Mer detaljer om teamet och deras projekt lämnas i framtiden.

Vi arbetar vidare med att genomföra vår strategi och har för närvarande flera pågående diskussioner med företag som kan komma att ansluta sig till vår koncern, varav några är större företag som kan komma att bilda en ny underkoncern. Vi är dock inte beroende av förvärv för att växa. Vår förvärvsstrategi går ut på att addera förläggare, studior och varumärken för att ytterligare öka vår tillväxt och diversifiering, förutsatt att vi hittar rätt företag som delar våra värderingar och ambitioner, och naturligtvis att villkoren är rimliga. Vi förvärvar företag för att höja deras värde genom att ge dem förutsättningar att nå sin fulla potential genom att utveckla fler och bättre spel, växa snabbare, bli mer lönsamma och generera större kassaflöden.

FRAMÅTBLICK

Vi är väl positionerade för framtiden. Koncernen har en stark pipeline på 86 titlar under utveckling, varav 49 ännu inte offentliggjorda. Jag vill understryka vikten av att sätta kvaliteten främst. Mitt budskap till alla våra utvecklingsprojekt är att vi måste ta oss tid att bygga enastående upplevelser för våra fans. Detta kommer inte bara att skapa gladare gamers utan också ge högre avkastning på våra investeringar, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att utveckla ännu bättre spel. Nackdelen med principen att sätta ”kvalitet först” är att investerare blir otåliga när vissa spel inte genererar intäkter ett visst kvartal. Uppsidan för långsiktiga investerare är att avkastningen blir ännu större när spelen väl lanseras.

Vi fortsätter att skapa långsiktig tillväxt genom att använda vårt kassaflöde från verksamheten för att finansiera ytterligare interna och externa spelutvecklingsprojekt vilka ska driva lönsam tillväxt de kommande åren. För rullande tolvmånadersperioder från Q2 18/19 till Q2 19/20 har förhållandet mellan bruttovinst och avskrivningar i affärsområde Games varit i genomsnitt 3,5x. Under samma tidsperiod har förhållandet mellan nettoomsättning och avskrivningar i affärsområde Games varit i genomsnitt 5,0x. Koncernens förläggarverksamhet utvärderar över tusen externa projekt varje år, men endast några uppfyller våra kvalitetskrav. Under kvartalet lanserade vi spel med en total utvecklingskostnad om 101 MSEK (50) och vi har nu färdigutvecklade spel för 393 MSEK (175) i vår balansräkning. Vi gjorde avskrivningar på färdigutvecklade spel om 144 MSEK (80) under kvartalet. Investeringar i spelutveckling under kvartalet uppgick till 343 MSEK (234) och vi har nu pågående spelutvecklingsprojekt till ett värde av nära 1,6 miljarder SEK i vår balansräkning.

För det innevarande kvartalet som slutar i december ser vi med spänning fram emot lanseringen av både Shenmue III och Darksiders Genesis med Deep Silver respektive THQ Nordic som förläggare. Inför nästa verksamhetsår som slutar mars 2021 förväntar vi oss fortfarande minst två AAA-titlar. Men det handlar inte bara om AAA, under nästa budgetår väntar vi oss också andra fantastiska produkter såsom Desperados 3, Destroy All Humans, Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Wasteland 3, Iron Harvest bland många många andra. Det mycket efterlängtade Biomutant är i utvecklingens slutfas och finslipas i vår studio Experiment 101. Jag räknar med att ett datum för lanseringen blir offentligt så snart teamet är säkra på att nå sina höga ambitioner.

Affärsområdet Partner Publishing/Film kommer att ha ett decemberkvartal utan lansering av någon betydande AAA-titel. Vi förväntar oss att det kommer att ändras under första kalenderhalvåret 2020, då vi väntar ett antal betydande AAA-lanseringar. Vi har gjort en grundlig analys av marknaden för fysisk spelförsäljning de kommande 3-4 åren. Medan marknadsandelen för fysisk spelförsäljning minskar på grund av tillväxten av digital försäljning, förväntar vi oss att värdet av den totala försäljningen förblir ganska stabilt åtminstone de kommande 3-4 åren, drivet av lanseringen av nästa generations konsoler.

Vi fortsätter att bygga och stärka moderföretaget för att höja vår kapacitet. Styrelsen har beslutat att utvärdera en eventuell framtida övergång till IFRS, och jag är glad att se att vårt pågående arbete inom hållbarhet utvecklas väl. Sedan den senaste rapporten har vi tillsatt nya befattningar och vi letar efter ett lämpligt kontor i Stockholm för inflyttning i början av 2020. Men vårt huvudkontor kommer förstås att ligga kvar i Karlstad.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra kunder, kollegor och affärspartners för att ni har bidragit till vår växande familjs framgångar. Vi har nu nära 3 000 medarbetare som dagligen uträttar stora saker. Jag gläds åt att vi har våra mest spännande år någonsin framför oss. Jag hoppas vi ses snart.

Vänliga hälsningar från Värmland.

Karlstad, Sverige den 14 november 2019

Lars Wingefors,

Grundare och VD

Nyckeltal koncernen Jul–sep 2019 Jul–sep 2018 Apr–sep 2019 Apr–sep 2018 Jan 2018–mar 2019
Nettoomsättning, MSEK 1 259,7 1 272,7 2 401,8 2 110,1 5 754,1
EBITDA, MSEK 418,1 214,8 807,6 421,7 1 592,6
Operativt EBIT, MSEK 240,7 103,4 444,8 173,1 897,1
EBIT, MSEK 76,4 90,8 157,7 143,3 574,6
Resultat efter skatt, MSEK 64,6 65,0 117,4 98,5 396,8
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 284,8 –740,1 723,1 –575,6 1 356,4
Omsättningstillväxt, % –1 1 403 14 2 281 1 034
EBITDA-marginal, % 33 17 34 20 28
Operativ EBIT-marginal, % 19 8 19 8 16

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, Grundare och VD

Tel: +46 708 471 978

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Denna delårsrapport är sådan information som Embracer Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 06:00 CET.

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Embracer Group har en bred spelportfölj med över 130 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa koncernerna: Koch Media GmbH, THQ Nordic GmbH och Coffee Stain AB. Koncernen har 18 interna studios och fler än 2 900 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399. 

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.