Regulatorisk Pressmeddelande • augusti 14, 2019 • 06:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 193% TILL 204 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
FÖRSTA KVARTALET, APRIL-JUNI 2019
(Jämfört med april-juni 2018)

> Nettoomsättningen ökade 36% till 1 142,0 MSEK (837,4).

> EBITDA ökade 88% till 389,5 MSEK (206,9), motsvarande en EBITDA-marginal om 34%.

> Operativt EBIT ökade 193% till 204,0 MSEK (69,7) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 18%.

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 441,3 MSEK (164,5).

> Resultat per aktie uppgick till 0,52 SEK (0,42).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,53 SEK (0,58).

VD-ORD: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 193% TILL 204 MSEK

Vi inledde vårt verksamhetsår 2019-2020 med ännu ett kvartal med stabil tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 36% till 1 142 MSEK, drivet av stark katalogförsäljning. Operativt EBIT ökade med 193% till SEK 204 miljoner, vilket lyfte Operativa EBIT-marginalen till 18% från 8%. Marginalförbättringen är främst en följd av den digitala försäljningen, vars årsgenomsnitt för andelen steg till 58% i de tre affärsområdena inom Games. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 441 MSEK, och likvida medel summerade till närmare 3,2 miljarder SEK vid kvartalets slut.

Under kvartalet tecknade vi flera stora avtal för våra kommande speltitlar avseende digital prenumeration, streaming och nedladdningstjänster på olika plattformar. Intäktsredovisning kommer att påbörjas efter att spelen har lanserats.

Tillsammans hade våra tre affärsområden Games – Deep Silver, THQ Nordic och Coffee Stain – en nettoomsättning om 641 MSEK i kvartalet, motsvarande 33% tillväxt och 56% av vår totala nettoomsättning i kvartalet. Intäktsutvecklingen för affärsområdena Games drevs framför allt av katalogförsäljning av tidigare utgivna titlar. Alla våra tre operativa koncerner bidrog till koncernens Operationella EBIT i kvartalet.

Nettoomsättningen inom Deep Silver ökade med 10% till 373 miljoner kronor. Utvecklingen i kvartalet präglades av fortsatt god försäljning för Metro Exodus.

THQ Nordics nettoomsättning ökade med 27% till 185 miljoner kronor. Under perioden anslöt sig Piranha Bytes – en de ledande RPG-utvecklarna som ligger bakom ELEX och Gothic – till THQ Nordic GmbH. De arbetar för närvarande med en ännu icke utannonserad titel.

Nettoomsättningen för Coffee Stain uppgick till 83 MSEK. Deras utveckling under kvartalet drevs främst av en framgångsrik kampanj för Satisfactory i Epic Games Store under kvartalet.

Nettoomsättningen inom Partner Publishing ökade med 42% till 501 MSEK, drivet av flera betydelsefulla releaser. Nästa kvartal, juli–september, kommer att ha färre lanseringar jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt som marknaden för fysiska produkter har motvind, ser vi möjligheter att växa och ta marknadsandelar i segmentet, då förläggare allt mer outsourcar sin fysiska speldistribution. Efter kvartalets slut har Koch Media tecknat två avtal med större oberoende utvecklare angående Partner Publishing i Europa och Australien. Jag är glad att kunna bekräfta att ett av dessa avtal är tecknat med våra vänner på Techland och avser deras kommande titel Dying Light 2.

Affärsområdet Partner Publishing har växt med tre förvärv: Gaya Entertainment GmbH i juni och Game Outlet Europe AB och KSM GmbH efter periodens slut.

Efter kvartalets slut har vi förstärkt ledningsgruppen ytterligare genom att utse Johan Ekström till koncern-CFO. Erik Stenberg, medgrundare till THQ Nordic och vår CFO fram till nu, har befordrats till vice Koncernchef.

FRAMÅTBLICK

Vi har etablerat en attraktiv position i vår dynamiska bransch. Jag vill särskilt lyfta vår starka pipeline av spel under utveckling inom Deep Silver, THQ Nordic och Coffee Stain.

Våra investeringar i utveckling ökade till rekordhöga 356 MSEK under kvartalet jämfört med 208 MSEK förra året. Det kommer att driva den organiska tillväxten inom affärsområdena Games under de kommande åren. Blickar vi framåt räknar vi med att ha minst två stora AAA-lanseringar under nästkommande verksamhetsår, som avslutas den 31 mars 2021. Totalt har vi 81 spel under utveckling varav 47 fortfarande inte hade utannonserats vid utgången av kvartalet.

Jag vill passa på tillfället att ge en uppdatering för några av våra största utvecklingsstudios inom Deep Silver;

 > Volition arbetar med att utveckla ett helt nytt Saints Row-spel, det första i den mycket uppskattade serien sedan Saints Row IV som kom 2013.

 > Vi har anförtrott Dead Island-serien till Dambuster Studios, och alltså lagt utvecklingen av det här nyckel-varumärket på en av våra interna studios. De svarar nu för utvecklingen av Dead Island 2.

 > Fishlabs arbetar med ett nytt varumärke, såväl som med ett antal icke utannonserade projekt. Vi är glada över att se hur Fishlabs växer fram som en av de stora talangerna bland våra interna studios.

 > Förra året förvärvade Deep Silver det mycket uppskattade varumärket TimeSplitters. Vi är glada över att en av seriens upphovsmän, Steve Ellis, har anslutit sig till oss och kommer att vara med och staka ut vägen framåt för varumärket.

THQ Nordic utannonserade tre nya titlar, SpongeBob – Battle for Bikini Bottom, Destroy all Humans! och Darksiders Genesis, på årets upplaga av Electronic Entertainment Expo (E3). Alla tre titlarna fick ett positivt mottagande. Jag är glad för att vi kommer att kunna erbjuda spelarvärlden nytt innehåll baserat på några av de mest älskade spelen som ingick i portföljen från THQ Inc.

Coffee Stain gjorde en väl mottagen utannonsering av de två kommande PC-titlarna, det klassiska turordningsäventyret Songs of Conquest, utvecklat av Göteborgsstudion Lavapotion, och det spöklika multiplayer-kurragömmaspelet Midnight Ghost Hunt utvecklat av Vaulted Sky Games.

Vi fortsätter vår förvärvsstrategi genom omfattande analys och ett proaktivt kontaktarbete. Pipelinen av lämpliga förvärvskandidater växer, både med kandidater till respektive operativ koncern och kandidater med potential att bli en självständig ny operativ koncern under moderföretaget.

Vi har gedigna marknadsföringsaktiviteter planerade för kommande spellanseringar, närmast i tid är Gamescom i Köln nästa vecka. Återigen vill jag tacka alla våra kunder, kollegor och affärspartners för ert bidrag till vår familjs framgång och utveckling. Totalt är vi snart 2 500 personer som på daglig basis får det att hända.

Jag ser fram emot våra mest spännande år någonsin. Hoppas vi ses snart! Bästa hälsningar från oss alla på huvudkontoret i Värmland.

KARLSTAD DEN 14 AUGUSTI 2019

LARS WINGEFORS
GRUNDARE OCH VD

Den kompletta delårerapporten finns tillgänglig via länk nedan och på http://www.thqnordic-investors.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, Medgrundare och VD
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: 
lwingefors@thqnordic.com 

Om THQ Nordic
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverance, Time Splitters, Satisfactory, Wreckfest med flera. Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa koncernerna Deep Silver/Koch Media, THQ Nordic GmbH och Coffee Stain. Koncernen har 18 interna spelutvecklingsstudios och nästan 2 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com 

Denna delårsrapport är sådan information som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 06:00 CET

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.