Regulatorisk Pressmeddelande • november 14, 2018 • 06:00

THQ Nordic publicerar Q3 2018: EBIT ökade med 278% till 90,8 MSEK

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
Vi avslutade ännu ett stabilt kvartal i fortsatt högt tempo. Strategin med diversifiering av intäktskällor ger resultat. Nettoomsättningen ökade med 1 403% till rekordhöga 1 272,7 MSEK i kvartalet. EBITDA ökade med 521% till 214,8 MSEK och EBIT ökade med 278% till 90,8 MSEK jämfört med samma period föregående år. Bruttovinst-marginalen i procent minskade till följd av den höga andelen försäljning med lägre marginal inom Partner Publishing. Kassaflödet från den löpande verksamheten var –740,1 MSEK i kvartalet, främst till följd av beslutet att ersätta forfaiting av kundfordringar med banklån i Koch Media. Både THQ Nordic och Koch Media bidrog till koncernens EBIT under kvartalet.

     Nettoomsättningen i affärsområdet THQ Nordic ökade med 47% till 124,2 MSEK. Det drevs av releaserna Titan Quest, Red Faction Guerilla Re-Mars-tered, This is the Police 2 samt fortsatt god försäljning av Wreckfest. Nettoomsättningen för affärsområdet Deep Silver var 251,8 MSEK, drivet av releaserna Dakar 18 och en god försäljning av Pathfinder Kingmaker i slutet av kvartalet. Den digitala försäljningen av hela spelkatalogen var fortsatt god i båda affärsområdena.  

     Affärsområdet Partner Publishing hade ett starkt kvartal tack vare betydande releaser från Codemasters, SquareEnix och Sega. 

     Under kvartalet gjorde vi flera stora varumärkesförvärv såsom Alone in the Dark, Kingdoms of Amalur och Timesplitters. Vi är även glada över att ha fått välkomna vår nya familjemedlem HandyGames till koncernen. 

     Våra PR-, marknadsförings- och säljteam i hela världen har bedrivit ett intensivt arbete för att stödja och skapa efterfrågan på vår pipeline av kommande releaser. Inför de två kommande kvartalen är vi förväntansfulla inför våra viktiga releaser av Darksiders 3 och Metro Exodus. Vid slutet av kvartalet hade vi 55 spel under utveckling, varav 35 ännu inte utannonserade.

     Vi arbetar målmedvetet för att förvärva flera nya duktiga utvecklingsstudios och förlag till koncernen. Detta är något vi arbetar med dagligen i hela koncernen. Jag är övertygad om vår strategi och förmåga att dra fördel av det pågående skiftet i plattformar och teknik.

– LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD

TREDJE KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen ökade 1 403% till 1 272,7 MSEK (84,7).
 • Egna titlar motsvarade 187,9 MSEK (62,6), eller 50%, av affärsområde Games omsättning under kvartalet.
 • EBITDA ökade med 521% till 214,8 MSEK (34.6), motsvarande en EBITDA-marginal om 17%.
 • EBIT ökade med 278% till 90,8 MSEK (24,0), motsvarande en EBIT-marginal om 7%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –740,1 MSEK (29,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,74 SEK (0,26).
 • 5 egna titlar och 9 förlagstitlar lanserades under det tredje kvartalet.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2018

 • Nettoomsättningen ökade 988% till 2 743,0 MSEK (252,1).
 • Egna titlar motsvarade 510,5 MSEK (183,0), eller 41%, av affärsområde Games omsättning under perioden.
 • EBITDA ökade med 457% till 647,6 MSEK (116,2), motsvarande en EBITDA-marginal om 24%.
 • EBIT ökade med 191% till 250,5 MSEK (86,2), motsvarande en EBIT-marginal om 9%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 124,2 MSEK (80,5).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,17 SEK (0,91).
 • Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 1 345,6 MSEK. Disponibel likviditet inklusive kreditfaciliteter uppgick till 2 244,2 MSEK.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan och på http://www.thqnordic-investors.com.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wingefors, Grundare och VD
Tel: +46 708 471 978
E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Darksiders, Metro (exklusiv licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Destroy All Humans, Jagged Alliance, Alone in the Dark, SpellForce med flera. THQ Nordic har global förlagskapacitet inom marknadsföring, försäljning och distribution, både online och offline. Bolaget har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har elva interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 1 900 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com. 

Denna delårsrapport är sådan information som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 06:00 CET.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.