Regulatorisk Pressmeddelande • februari 19, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 54% TILL 302 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
TREDJE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2019

(JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2018)

> Nettoomsättningen uppgick till 1 508,5 MSEK (1 380,6). Nettoomsättning för affärsområdet Games ökade 51% till 835,7 MSEK (552,5) medan affärsområdet Partner Publishing/Film minskade med 19% till 672,9 MSEK (828,1) till följd av att inga större lanseringar gjordes under kvartalet jämfört med samma period förra året. Intäkterna från två titlar svarade under samma period förra året för mer än skillnaden jämfört med årets intäkter.

> EBITDA ökade med 59% till 518,4 MSEK (326,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 34%.

> Operativt EBIT steg 54% till 302,1 MSEK (196,8) motsvarande en Operativ EBIT-marginal på 20%.

> Ökningen i EBITDA och operativt EBIT förklaras främst av försäljningsökningen i affärsområdet Games och en förbättrad bruttomarginal inom Games till följd av en ökad andel intäkter från digital försäljning och ägda titlar.

> Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 552,0 MSEK (360,1).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 239,5 MSEK (455,0).

> Resultat per aktie var 0,11 SEK (0,44).

> Justerat resultat per aktie var 0,68 SEK (0,55).

Nyckeltal koncernen Okt–dec 2019 Okt–dec 2018 Apr–dec 2019 Apr–dec 2018 Jan 2018–mar 2019
Nettoomsättning, MSEK 1 508,5 1 380,6 3 910,3 3 490,7 5 754,1
EBITDA, MSEK 518,4 326,4 1 326,1 748,1 1 592,6
Operativt EBIT, MSEK 302,1 196,8 747,0 369,9 897,1
EBIT, MSEK 91,0 152,1 248,8 295,4 574,6
Resultat efter skatt, MSEK 33,6 114,2 151.1 212,7 396,8
Kassaflöde från löpande verksamhet, före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK 552,0 360,1 1 219,6 721,1 1 440,0
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 239,5 455,0 962,6 –120,6 1 356,4
Omsättningstillväxt, % 9 441 12 720 1 034
EBITDA-marginal, % 34 24 34 21 28
Operativ EBIT-marginal, % 20 14 19 11 16

kommentar från VD

Operativt EBIT ökade med 54% till 302 mSEK

Koncernen hade ytterligare ett stabilt kvartal med förbättrad lönsamhet. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 509 MSEK (1 381). Vårt affärsområde Games med Deep Silver, THQ Nordic och Coffee Stain ökade intäkterna med 51%, vilket gav en nettoomsättning på 836 MSEK (552) under kvartalet. Tillväxten drevs främst av en stabil katalogförsäljning från titlar som Metro Exodus, Wreckfest och Satisfactory, samt av lanseringen av Darksiders Genesis och Shenmue III. Försäljningen inom affärsområdet Partner Publishing/Film minskade med 19% till 673 MSEK (828) på grund av att det saknades större lanseringar under kvartalet jämfört med föregående år. Affärsområdet utvecklades trots detta bättre än ledningens förväntningar tack vare att Filmverksamheten gick starkt.

EBITDA ökade 59% till 518 MSEK (326), motsvarande en EBITDA-marginal på 34% (24). Operativt EBIT ökade 54% till 302 MSEK vilket höjde den operativa EBIT-marginalen till 20% (14). Den förbättrade lönsamheten förklarades av goda bruttomarginaler till följd av en gynnsam förskjutning av försäljningsmixen mot affärsområdet Games, samt en högre andel digital försäljning och intäkter från ägda titlar. Alla tre operativa koncerner bidrog till koncernens operativa EBIT under kvartalet.

FÖRVÄRV OCH NYA STUDIOS

I december hade jag glädjen att välkomna Tarsier Studios till koncernen. Jag har ett stort förtroende för kompetensen i den Malmöbaserade studion med sina 15 år i spelbranschen. Vi ser fram emot att stödja dem med långsiktiga investeringar i nya varumärken. Förvärvet gjordes av vårt helägda dotterbolag Goodbye Kansas Game Invest, som efter kvartalet namnändrades till Amplifier Game Invest.

Amplifier Game Invest, som vi förvärvade i augusti 2019, är på väg att bli en allt viktigare plattform för våra investeringar i nya varumärken. Från och med idag är de officiellt vår fjärde operativa koncern. Under och efter kvartalet etablerade de två nya studios tillsammans med erfarna spelutvecklare. De här satsningarna bygger på en ny partnermodell utformad för att locka topptalanger med incitament och affärsmässigt stöd från koncernen, samtidigt som de bibehåller full kreativ integritet. De nya studiorna är River End Games i Göteborg och C77 Entertainment i Seattle, USA. Baserat på samma koncept etablerade THQ Nordic en ny studio med namnet Nine Rocks Games i Bratislava, Slovakien. Dessutom har ytterligare två studios etablerats inom koncernen sedan 1 januari, vilka kommer att presenteras vid en senare tidpunkt. Framöver kommer nya studios att kommuniceras genom våra operativa koncerner.

Amplifier Game Invest gjorde en kompletterande investering i den norska fiskesimulatorutvecklaren Misc Games, varefter de äger 55% av studion.

Slutligen ingick Koch Media i morse ett avtal om att förvärva Voxler, den franska studion bakom Let’s Sing-serien och andra titlar i musikspelgenren. Koch Media har samarbetat med Voxler som en extern utvecklingsstudio under de senaste tio åren. Köpeskillingen för 100% av aktierna var cirka 1,9 MEUR.

I och med detta uppgår det totala antalet hel- eller majoritetsägda utvecklingsstudior i koncernen till 26 när detta skrivs, jämfört med 10 för ett år sedan och 20 vid rapportperiodens utgång. I slutet av 2019 hade koncernen 2 258 interna och externa spelutvecklare, en ökning med 52% jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

FORTSATT VÄXANDE SPELUTVECKLINGSPIPELINE

De nya studioinitiativen innebär långsiktiga investeringar i att bygga spännande innehåll och varumärken som kan bli en viktig komponent i vår framtida organiska tillväxt. Notera att utvecklingscykeln för nya spel löper över flera år och att bidraget från dessa investeringar därför ligger några år fram i tiden.

Redan idag har vi den starkaste pipelinen någonsin med 96 titlar under utveckling runt om i koncernen, av vilka 52 ännu inte är utannonserade.

Jag vill än en gång betona att vi sätter kvaliteten främst i alla våra utvecklingsprojekt. För alla våra intressenters skull tar vi oss alltid tid att bygga de bästa möjliga spelen. Några kommande höjdpunkter i det innevarande kvartalet fram till slutet av mars, är lanseringen av Darksiders Genesis för konsol, Satisfactory uppdatering #3 och lanseringen av Metro Exodus på Steam samt spelets sista DLC Sam’s Story för alla plattformar. Det är också glädjande att filmen Parasit, av den koreanska regissören Boon Joon-Ho, som marknadsförs och distribueras exklusivt i Tyskland, Schweiz och Österrike av Koch Film, vann fyra Oscars för årets bästa film, bästa regi, bästa originalmanus och bästa internationella film. Det ger ytterligare drag till verksamheten efter förvärvet av KSM Films förra året. Koch Film kommer delvis att kompensera för att det blir ännu ett kvartal utan större lanseringar i Partner Publishing.

Vår ambition är fortfarande att ha minst två AAA-spel redo för lansering under nästa verksamhetsår. Detta är vår plan, men det vore klokt att påminna om att vi aldrig kan vara helt säker på utvecklingsplaner och deadlines. Den ständiga frågan är när Biomutant kommer att lanseras, och där blir vi tyvärr fortfarande svaret skyldiga. Teamet är litet, cirka 20 personer, så slutförandet tar längre tid än för ett större team. THQ Nordic kommer att meddela ett lanseringsdatum när de är säkra på att de kan släppa en produkt som uppfyller förväntningarna.

STOR POTENTIAL I KONCERNEN

Koncernen fortsatte att växa i antal ägda varumärken, utvecklingsstudios och anställda. Vi är nu över 3 000 medarbetare och 26 ägda studios. Det finns en stark dynamik i en koncern där så mycket talang samlas. Det ligger en stor potential att utveckla samarbeten inom koncernen, sammanföra idéer och lösningar på återkommande problem och dela professionella erfarenheter. Vi har fortfarande bara skrapat på ytan till den verkliga potentialen i sådant samarbete. Arbetet med att bygga moderföretaget har gått framåt och vi har förstärkt vår kapacitet ytterligare. Vi står nu bättre rustade än någonsin för att dra nytta av de energi och kreativitet som finns i koncernen. När vi fortsätter att växa kommer vi att öppna nya karriärvägar, erbjuda verktyg för ”best practice” och stärka vårt ramverk för hållbarhet – ”Smarter business”.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare, kunder, kollegor och affärspartners för att ni bidrar till vår växande familjs utveckling och framgångar. Våra mest spännande år ligger fortfarande framför oss.

Hoppas vi ses snart.

Vänliga hälsningar från Värmland.

19 februari 2020, Karlstad, Sverige

Lars Wingefors,
Grundare och VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, Co-Founder and Group-CEO
Tel: +46 708 471 978
E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 150 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fyra operativa koncernerna: Koch Media GmbH/Deep Silver, THQ Nordic GmbH, Coffee Stain AB och Amplifier Game Invest AB. Koncernen har 26 interna studios och fler än 3 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.