Regulatorisk Pressmeddelande • februari 13, 2019 • 06:00

THQ Nordic publicerar delårsrapport, Q4 2018: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 84% TILL 194 MSEK

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
Koncernen hade ett stabilt kvartal med fortsatt tillväxt. Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 441% till rekordhöga 1 380 MSEK. EBITDA ökade 109% till 326 MSEK. Det operativa EBIT ökade med 84% till 194 MSEK och EBIT ökade 49% till 152 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 455 MSEK i kvartalet. THQ Nordic, Koch Media och Coffee Stain bidrog alla till koncernens operativa EBIT i kvartalet.

Vi har beslutat att från och med det här kvartalet redovisa operativt EBIT för att ge en rättvisande bild av den operativa verksamheten. Detta alternativa nyckeltal exkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterad goodwill, övervärden av specifika affärsområden och varumärkesrättigheter. Dessa skrivs av jämnt över fem år enligt svenska redovisningsprinciper (K3). Nyckeltalet förenklar också jämförelsen med utvecklingen hos andra bolag i branschen som tillämpar andra redovisningsstandarder och avskrivningsregler.

Nettoomsättningen inom det Wienbaserade affärsområdet THQ Nordic ökade 38% till 352 MSEK, till stor del drivet av lanseringen av Darksiders 3. Spelet har presterat inom ledningens förväntade spann och täckte i kvartalet alla upparbetade utvecklings- och marknadsföringskostnader. Under 2019 kommer vi att släppa en mängd nedladdningsbart innehåll (DLC) som kommer att fortsätta att lyfta spelet. Darksiders förblir ett av koncernens viktigaste varumärken.

Nettoomsättningen i det Münchenbaserade affärsområdet Deep Silver uppgick till 187 MSEK. Ingen större release gjordes under kvartalet, men teamet har arbetat intensivt med förberedelserna för lanseringen av Metro Exodus som kommer att bli koncernens största hittills. Nettoomsättningen inom Partner Publishing var 828 MSEK, drivet av flera större releaser från våra partners. I det innevarande femte kvartalet av det brutna räkenskapsåret väntas ungefär samma antal releaser.

I november förra året välkomnade vi både Coffee Stain och Bugbear till vår familj. Det är två mycket spännande förvärv med höga ambitioner. Jag är övertygad om att båda har mycket positivt att bidra med till koncernen.

Det efterlängtade Metro Exodus lanseras nu på fredag, den 15 februari på Microsoft Xbox One, PlayStation 4 och PC. Den digitalt distribuerade PC-versionen av Metro Exodus erbjuds enbart via Epic Game Store.

Jag ser spelmarknaden idag som mer spännande än någonsin. Det pågår ett skifte inom både distributionsplattformar och teknik som påverkar etablerade och möjliggör för betydande nya aktörer på marknaden. Jag välkomnar nya möjligheter och tekniska framsteg som gör det möjligt för oss att distribuera vårt innehåll effektivare och till en bredare bas av fans och spelare. Det här kommer att utmana etablerade affärsmodeller, öppna för nya partnerskap och skapa många nya intressanta möjligheter.

Vi ser fram emot vårt mest spännande år hittills. Vid kvartalets slut hade vi 77 spel under utveckling, fler än någonsin tidigare. 48 av dessa väntar på att bli utannonserade, varav ett antal är planerade att lanseras under 2019.

Vi jobbar tålmodigt vidare enligt vår förvärvsstrategi med ambitionen att välkomna fler företag till koncernen. Vår strategi att låta lokala entreprenörer självständigt utveckla sin egen affär är en vinnande och attraktiv formel. Vi har ett omfattande utbyte av kunskap och erfarenhet mellan våra olika bolag i koncernen, men i grunden har jag stark tro på att ge duktiga människor förutsättningar och förtroende att fatta sina egna beslut.

– LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD

FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen ökade 441% till 1 380,6 MSEK (255,4).
 • Egna varumärken motsvarade 396,0 MSEK (208,2), eller 72%, av affärsområde Games omsättning under kvartalet.
 • EBITDA ökade med 109% till 326,4 MSEK (156,4), motsvarande en EBITDA-marginal om 24%.
 • Operativt EBIT ökade med 84% till 194,4 MSEK (105,8).
 • EBIT ökade med 49% till 152,1 MSEK (102,0), motsvarande en EBIT-marginal om 11%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 455,0 MSEK (98,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 SEK (0,93).
 • Två egna varumärkestitlar och nio förlagstitlar lanserades under det fjärde kvartalet.

JANUARI – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen ökade 713% till 4 123,6 MSEK (507,5).
 • Egna varumärken motsvarade 906,5 MSEK (391,2), eller 50%, av affärsområde Games omsättning under perioden.
 • EBITDA ökade med 257% till 974,1 MSEK (272,6), motsvarande en EBITDA-marginal om 24%.
 • Operativt EBIT ökade med 139% till 484,0 MSEK (202,3).
 • EBIT ökade med 114% till 402,6 MSEK (188,2), motsvarande en EBIT-marginal om 10%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 579,2 MSEK (179,1).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 3,50 SEK(1,88).
 • Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 921,7 MSEK. Disponibel likviditet inklusive kreditfaciliteter uppgick till 2 216,4 MSEK.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan och på http://www.thqnordic-investors.com.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wingefors, Grundare och VD
Tel: +46 708 471 978
E-mail: lwingefors@thqnordic.com

 Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (license), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest med flera. Koncernen har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och tre divisioner Deep Silver / Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har femton interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, Finland, USA och Sverige och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se eller telefon 08-528 00 399.

För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com.

Denna delårsrapport är sådan information som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 06:00 CET.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.