Regulatorisk Pressmeddelande • augusti 31, 2023 • 17:30

Förändrat antal aktier och röster Embracer Group

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Antalet aktier och röster i Embracer Group AB (”Embracer Group”) har ökat efter nyemission av aktier i samband med erläggande av tilläggsköpeskillingar. Antalet B-aktier och röster har ökat med 194 112 och aktiekapitalet har som en konsekvens härav ökat till cirka 1 860 328,64 kronor.

Per den 31 augusti 2023 uppgår antalet aktier i Embracer Group till 1 339 436 279, varav 66 798 274 är A-aktier med tio röster vardera och 1 272 638 005 är B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster per den 31 augusti 2023 uppgår således till 1 940 620 745.

Embracer Group innehar per 31 augusti 2023 inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörs¬ledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

[Etikett från MFN för lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument].

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.