Pressmeddelande • december 18, 2023 • 08:00

Embracer Group offentliggör förlängda kredit- och lånefaciliteter

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Embracer Group AB (”Embracer”), har ingått avtal för sina två huvudsakliga kredit- och lånefaciliteter med ett nominellt värde på ungefär 17 miljarder kronor, vilkas löptid förlängts till februari respektive maj 2025. Avtalsändringarna inkluderar planerade kvartalsvisa minimiamorteringar med start i Q1 FY 24/25, som sammanlagt uppgår till 2,6 miljarder kronor fram till januari 2025. Den för närvarande förväntade räntan på koncernens totala skuld, baserat på en rörlig ränta, är cirka 6,15%.

”Vi är glada över att ytterligare kunna stärka Embracers finansiella flexibilitet, vilket också påvisar det förtroende som våra huvudbanker och finansiella institutioner har för vår finansiella profil och strategi. Som en del av det pågående omstruktureringsprogrammet har vi ambitionen att minska skulden både på brutto- och nettoskuldnivå. Denna kredit- och låneförlängning är i linje med vår agenda och sätter oss i en starkare position i övergången från ett kraftigt investeringsläge till en mycket kassaflödesgenererande verksamhet”, säger Lars Wingefors, co-founder och Group CEO Embracer.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 135 interna studios och engagerar över 15 500 medarbetare i fler än 40 länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 109 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.