Pressmeddelande • september 14, 2023 • 08:30

Inbjudan till att delta online vid Embracer Groups årsstämma

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Du är härmed inbjuden att delta online i samband med Embracer Groups årsstämma den 21 september 2023. Ytterligare information om årsstämman återfinns i kallelsen för stämman, publicerad som pressmeddelande den 22 augusti 2023 samt på bolagets hemsida.

Som del i programmet kommer den årliga verksamhetsöversikten presenteras av VD Lars Wingefors, vice VD och CFO Johan Ekström och Head of Sustainability Emma Ihre. Årsstämman avses hållas på engelska.

Den årliga verksamhetsöversikten kompletteras även med en presentation av utvalda delar från den operativa koncernen Coffee Stain av VD och grundare Anton Westbergh, samt en studiopresentation av Gunfire Games VD och grundare David Adams. Vidare kommer en marknadsöversikt presenteras av marknadsanalytiker och konsult Chris Stanton-Jones.

Erik Larsson, aktieanalytiker från SEB, kommer att leda en Q&A-session efter verksamhetsöversikten.

Datum: 21 september, 2023

Tid: 15:00-17:30 (CEST)

Plats: Värmlands Museum, Västra Torggatan 31 in Karlstad or by webcast.

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/embracer-group-agm-2023 och via Embracer Group's officiella Youtube channel Embracer Group – YouTube

Hela årsstämman kommer att sändas online. Se separat kallelse till årsstämman för instruktioner om hur man anmäler sig för personligt deltagande på Värmlands Museum, Västra Torggatan 31 i Karlstad: Kallelse till årsstämma i Embracer Group. Under avsnittet ”Deltagande via videolänk” i kallelsen hittar du ytterligare information om villkoren för att delta i stämman och online som aktieägare eller gäst.

Frågor bjuds in i förväg via e-post till: ir@embracer.com och live under presentationen via en digital meddelandefunktion (ej tillgängligt på YouTube).

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörs¬ledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.