Pressmeddelande • maj 11, 2018 • 12:49

THQ Nordic informerar om förslag till val av ytterligare en styrelseledamot vid årsstämman den 16 maj 2018

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Som tidigare offentliggjorts i kallelsen till årsstämman den 16 maj 2018 i THQ Nordic AB (”THQ Nordic” eller ”Bolaget”) kunde förslag till val av ytterligare en styrelseledamot komma att presenteras senast per dagen för årsstämman. Styrelsen i Bolaget har idag blivit informerade av THQ Nordics huvudägare Lars Wingefors AB[1] (http://#_ftn1) och Xagonus AB[2] (http://#_ftn2) om att de föreslår att Ulf Hjalmarsson väljs som ny ledamot i Bolaget. Som en följd av att Ulf Hjalmarsson föreslås till ledamot kommer det i kallelsen till årsstämman offentliggjorda förslaget avseende styrelseval bli enligt följande.

 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsearvoden

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Det föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 190 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 380 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 760 000 kronor (760 000 kronor föregående år). Med anledning av att en ytterligare ledamot föreslås för nyval kommer som kommunicerats i kallelsen det totala arvodet uppgå till 760 000 kronor jämfört med 570 000 kronor om inte en ytterligare ledamot hade föreslagits.

Val av styrelseledamöter

Som tidigare offentliggjorts har Pia Rosin och Mia Segolsson avböjt omval.

Det föreslås därför att Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors omväljs och att Ulf Hjalmarsson och Jacob Jonmyren väljs som nya ledamöter. Vidare föreslås omval av Kicki Wallje-Lund som styrelseordförande.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Namn: Ulf Hjalmarsson

Utbildning och bakgrund: Ulf Hjalmarsson är civilekonom från Lunds Universitet och har även tjänstgjort som officer i Försvarsmakten. Ulf Hjalmarsson har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har bland annat arbetat som head of corporate finance Sweden vid Aros Securities AB. Vidare har han varit finansanalytiker, portföljförvaltare och ansvarig för corporate finance hos AB Investor/Förvaltnings AB Providentia. Ulf är även grundare av Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB, styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Connecting Capital Holding AB och Stiftelsen Kungafonden.

Födelseår: 1956

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna samt Jacob Jonmyren finns på Bolagets hemsida www.thqnordic-investors.com och i årsredovisningen för 2017. För övriga förslag inför årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida enligt ovan.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wingefors, VD och koncernchef
Tel: +46 708 471 978, e-mail: 
lwingefors@thqnordic.com 

Om THQ Nordic
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Bolaget har en bred portfölj omfattande mer än 100 egna varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Darksiders, Metro, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, Aquanox, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce och The Guild. THQ Nordics förlagsverksamhet når globalt med marknadsföring, försäljning och distribution, både online och i fysiska kanaler. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad. THQ Nordic sysselsätter mer än 1600 medarbetare, inklusive externa utvecklare, och har tio helägda utvecklingsstudios runtom i världen. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök
http://www.thqnordic-investors.com.


[1] Lars Wingefors AB är ett helägt bolag till VD och styrelseledamoten Lars Wingefors.

[2] Xagonus AB är ett helägt bolag till CFO och styrelseledamoten Erik Stenberg.

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.