Pressmeddelande • augusti 26, 2022 • 14:30

Embracer Group slutför förvärv av Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal bland andra tillgångar

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Den 2 maj 2022 ingick Embracer Group AB ("Embracer") avtal om förvärv av spelutvecklingsstudiorna Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal, och en katalog med varumärken som inkluderar Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain samt fler än 50 katalogspel från SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.

Samtliga villkor för transaktionen, inklusive regulatoriska godkännanden, har nu uppfyllts och transaktionen kan slutföras. Därmed har Embracer idag slutfört förvärvet.

Bolagen kommer att bilda den tolfte operativa koncernen och ledas av Phil Rogers och hans ledningsgrupp.

Ytterligare information kommer att ges av bolagen och Embracer Group vid ett senare datum.

För mer information om transaktionerna se pressmeddelandet från den 2 maj 2022 samt presentationen om transaktionen som finns tillgängliga på Embracers hemsida.

Rådgivare
Juno Capital Partners var M&A och strategiska rådgivare, Baker McKenzie var legala rådgivare och EY var finansiell och skatterådgivare till Embracer i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Phil Rogers, VD
Tel: +44 7747 030669
E-mail: philr@crystald.com, philr@eidosmontreal.com

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Embracer Freemode. Koncernen har 120 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.