Pressmeddelande • augusti 13, 2020 • 06:35

Embracer Group förvärvar Palindrome Interactive

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Amplifier Game Invest, ett helägt dotterbolag till Embracer Group, förvärvar de återstående 50% av aktierna i Palindrome Interactive, en spelstudio med 14 medarbetare belägen i Skövde. Förvärvet gör Palindrome Interactive till ett helägt dotterbolag till Amplifier Game Invest.

Amplifier Game Invest förvärvar de återstående 50% av aktierna i Palindrome Interactive genom att betala de återstående fyra grundarna ett initialt belopp på 21,5 MSEK, varav 70% kontant och 30% i Embracer Group B-aktier. Utöver den initiala betalningen kan en även tilläggsköpeskilling komma att betalas ut till de fyra återstående grundarna förutsatt att överenskomna finansiella mål uppnås under de kommande 5-10 åren:

  • Tilläggsköpeskilling 1: 10 MSEK i Embracer Group B-aktier om det totala nettobidraget de kommande 5 åren uppgår till minst 125 MSEK.
  • Tilläggsköpeskilling 2: 10 MSEK i Embracer Group B-aktier om det totala nettobidraget de kommande 10 åren uppgår till minst 350 MSEK.

De emitterade aktierna för den initiala betalningen och tilläggsköpeskillingen emitteras till ett pris av 142,03 SEK per aktie vilket motsvarar den 20 dagars volymvägda genomsnittskursen för Embracer Group B-aktier på Nasdaq First North Growth Market till och med 12 augusti 2020. De aktier som omfattas av avtalet om tilläggsköpeskilling emitteras vid tillträdet och är föremål för rätt till återtag om de överenskomna finansiella målen inte skulle komma att uppnås. Totalt 186 225 Embracer Group B-aktier har emitterats för den initiala köpeskillingen och tilläggsköpeskillingen.

Palindrome Interactive som sedan 2017 delägts av Amplifier Game Invest står för närvarande inför lansering av sitt första spel den 28 augusti, Immortal Realms: Vampire Wars. Spelet kommer finnas tillgängligt på PC, PlayStation, Xbox och Nintendo Switch.

Det kreativa teamet på Palindrome arbetar för närvarande med studions nästa titel, ett ännu inte tillkännagivet strategispel, som kommer att förläggas av Coffee Stain Publishing.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD, Embracer Group AB (publ)

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Per-Arne Lundberg, VD, Amplifier Game Invest

Tel: +46 705 660 555

E-mail: per-arne.lundberg@amplifiergameinvest.com

Johan Ahlgren, VD, Palindrome Interactive

E-mail: johan.ahlgren@palindromeinteractive.com

Om Amplifier Game Invest

Amplifier Game Invest söker efter och investerar internationellt i de mest begåvade utvecklarna i spelbranschen. Målet är att, genom tillskott av expertis och erfarenhet inom spelutveckling, långsiktigt stärka bolagen och skapa mer framgångsrika spel. Amplifier Game Invest har för närvarande aktiva investeringar i bolag i Sverige, Danmark, Norge, Italien, Österrike, Spanien och USA. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Bolaget har en bred spelportfölj med över 170 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverance, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Destroy All Humans!, World War Z, SnowRunner och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fem operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier Game Invest och Saber Interactive. Koncernen har 33 interna studios och fler än 4 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen gå till: https://www.embracer.com­

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.