Pressmeddelande • mars 28, 2024 • 04:35

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV EMBRACER GROUPS AVYTTRING AV GEARBOX ENTERTAINMENT

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation med anledning av dagens pressmeddelande och tillkännagivande gällande avyttring av Gearbox Entertainment.

Presentationen kommer att hållas på engelska av VD Lars Wingefors samt Vice VD och CFO Johan Ekström. En Q&A följer presentationen.

Datum: 28 mars 2024

Tid: CET 09.00

Online: Välkommen att delta digitalt via webcast här.

Ställ gärna frågor via telefonkonferens. Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Länk till telefonkonferens här.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
E-post: oscar.erixon@embracer.com

Arman Teimouri, Head of External Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 793 33 05 60
E-post: arman.teimouri@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern av kreativa och entreprenöriella företag inom PC, konsol, mobil, brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande katalog med över 900 ägda eller kontrollerade franchiseföretag. Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom tolv operativa koncerner: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 132 interna studios och engagerar mer än 15 000 anställda i över 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.