Pressmeddelande • november 18, 2020 • 07:00

Embracer Group förvärvar Silent Games

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Amplifier Game Invest AB ("Amplifier"), har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Silent Games Ltd. ("Silent Games"). Silent Games är en brittiskbaserad studio som grundats av de erfarna utvecklarna och prisbelönta mentorerna på den brittiska spelutvecklingsscenen Sally Blake och Joseph Rogers. Förvärvet markerar Amplifiers första investering på de brittiska öarna, som är en av de starkaste hubbarna för spelutveckling i världen.

Silent Games är exakt den typ av bolag som vi älskar att stötta. De är mycket kreativa spelutvecklare med en stark produktionsbakgrund, fyllda med passion och engagemang samtidigt som de fortsätter vara starkt kopplade till lokal spelutveckling, vilket tillåter oss att fullt ut engagera oss i denna satsning” säger Per-Arne Lundberg, VD Amplifier Game Invest.

Bakgrund och motiv

Silent Games, som grundades 2018, är en spelutvecklingsstudio med säte i Newcastle upon Tyne, en av norra Englands mest framstående hubbar för spel och andra kreativa branscher. Med starka band till spelutbildningen på Teesside universitetet, och en stark koppling till den brittiska spelutvecklingsgemenskapen, avser Sally Blake och Joseph Rogers att under de kommande åren få Silent Games att fortsätta växa, från ett team om nuvarande fyra personer till en 30 personer stark studio.

Teamet planerar att bygga en serie av spel i ett eget-skapat universum, idealt för en långvarig franchise, det första spelet är planerat att lanseras under 2023. Genom innovativ speldesign och multiplayer-teknologier, ska spelen låta spelarna avslöja djupa hemligheter från en gammal civilisation samtidigt som nutidens starka narrativ avslöjas.

“Vi är otroligt spända för möjligheten att arbeta med Amplifier och Embracer koncernen och att från grunden bygga vår nya IP för PC och konsol. Vårt långvariga partnerskap kommer möjliggöra för betydande tillväxt för Silent Games, och gör det möjligt för oss att skapa en studio som fokuserar på att säkerställa talangutvecklingen i området under många år framöver” säger Sally Blake, VD och medgrundare, Silent Games.

Silent Games blir ett helägt dotterbolag till Amplifier tillsammans med 8 andra hel- eller majoritetsägda spelstudios som redan är en del av Amplifier-familjen. Amplifier är en av de sex operativa koncernerna inom Embracer.

Köpeskilling

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de fullständiga transaktionsvillkoren på grund av kommersiella skäl. Villkoren för förvärvet är i enlighet med tidigare Amplifier-transaktioner ‑ inklusive tilläggsköpeskilling att utbetalas till och med 2031 (cirka 10 år).

Genomförande av transaktionen

Transaktionen är inte föremål för några ytterligare villkor och slutförs per den 18 november 2020.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD Embracer Group AB

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Per-Arne Lundberg, VD Amplifier Game Invest

Tel: +46 705 66 05 55

E-mail: per-arne.lundberg@amplifiergameinvest.com

Sally Blake, medgrundare och VD Silent Games Studios

Tel: +44 751 929 6183

E-mail: sally@silentgames-studio.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Bolaget har 46 interna studios och fler än 4 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se  +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.