Pressmeddelande • oktober 1, 2019 • 16:08

Namnbytet till Embracer Group samt split genomförs på Nasdaq First North Growth Market

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Från och med imorgon den 2 oktober 2019 kommer hittillsvarande THQ Nordic-aktien att handlas under det nya namnet Embracer Group (EMBRAC). Namnbytet för den marknadsnoterade aktien träder ikraft som en följd av att det nya företagsnamnet nu har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen har även beslutat att fastställa avstämningsdagen till den 8 oktober 2019 för aktiespliten som beslutades av årsstämman den 17 september 2019.

På årsstämman den 17 september beslutades att Embracer Group AB ska vara det nya namnet på tidigare THQ Nordic AB. Det nya namnet har nu registrerats hos Bolagsverket, varför även bolagets marknadsnoterade aktie byter namn till Embracer Group (kortnamn: EMBRAC). Förändringen genomförs imorgon, den 2 oktober 2019.

Avstämningsdag har nu också fastställts av styrelsen för den aktiesplit som årsstämman beslutade om, varigenom en befintlig A-aktie respektive B-aktie delas upp på vardera tre nya aktier. Avstämningsdagen är den 8 oktober 2019. Antalet aktier efter split blir 311 905 035, fördelat på 27 000 000 A-aktier och 284 905 035 B-aktier (före split 103 968 345).

Sista handelsdag i B-aktien innan uppdelning är fredagen den 4 oktober 2019 och första handelsdag i aktien efter uppdelning är måndagen den 7 oktober 2019. Aktiespliten sker per automatik via Euroclear Sweden AB och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder. Aktier som erhålls i aktiespliten förväntas vara registrerade på aktieägarens värdepapperskonto den 9 oktober 2019.

Nya ISIN-koder är för A-aktien: SE0013121571 och B-aktien: SE0013121589.

Det strategiska motivet för namnbytet till Embracer Group AB är att tydliggöra koncernstrukturen och strategin med moderföretaget som holdingbolag. Koncernen har för närvarande tre helägda, operativa underkoncerner: Koch Media / Deep Silver, Coffee Stain och THQ Nordic GmbH – som alla förblir oförändrade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, Grundare och VD
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till affärsdrivande utvecklare och förläggare av PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 130 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest med flera.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa koncernerna Koch Media GmbH, THQ Nordic GmbH och Coffee Stain AB. Koncernen har 18 interna spelutvecklingsstudios i Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Finland, USA och Sverige med 2800 medarbetare och kontrakterade utvecklare.

Embracer Group AB:s aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet EMBRAC (från och med 2 oktober 2019). Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen besök http://www.embracer.com.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.