Pressmeddelande • augusti 18, 2022 • 06:10

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Singtrix

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Embracer Group AB (”Embracer”) har genom sitt helägda dotterbolag Freemode[1] förvärvat Sing Trix LLC (”Singtrix”) av dess grundare.

[1] Förvärvet sker genom Embracers dotterbolag Embracer Freemode Iconic Holding Inc. och kommer vara en del av operativa koncernen Embracer Freemode.

Singtrix, som är baserade i Los Angeles, är en prisvinnande skapare av marknadsledande teknologi för rösteffekter för karaoke, spel och underhållning. Genom transaktionen adderar Freemode en grupp av entreprenörer och skapare som håller världsklass till sitt innovationsbolag i USA. Singtrix teamet har under 25 år skapat ikoniska musikspel och patenterade teknologin som ligger bakom Guitar Hero spelen.

“Singtrix är en av de högst ansedda innovatörerna inom musikspel, röstprocessorer och underhållning. Deras track record inom nyskapande musikspel och inspirerande sångupplevelser saknar motstycke och gör dem till en perfekt strategisk fit för Freemodes planer att bredda sina tjänster inom underhållning,” says Lee Guinchard, VD för Freemode.

Bakgrund och motiv

Singtrix grundare och VD John Devecka är en pionjär inom musikspel. 1996 patenterade och uppfann John det första musikspelet, MTV Drumscape, som blev en top-10 attraktion i arkadhallarna. Hans patentportfölj inom musikspel förvärvades sedan av Activision för dess väldigt populära spel Guitar Hero, där han sedan arbetade med de bästa spel och utvecklingsstudios för att introducera ny teknologi för musikspel. Efter att ha lämnat Activision, återuppfann Devecka karaoke med Singtrix och dess marknadsledande rösteffekter som håller studiokvalitet. Tillsammans med medgrundarna Al Roque och Eric Berkowitz, planerar Singtrix teamet att skapa nästa generations populär kulturella musikupplevelse för världen.’

Genom förvärvet välkomnar Freemode ett väldigt innovativt team om 5 medarbetare och dess stora nätverk som kommer stärka Freemodes spelutveckling och skapa nya möjligheter för musik- och audiospelsprodukter. Ledningen räknar med att Singtrix kommer att bredda sin plattform för röstteknologi till att inkludera många olika nya musikspel, streaming och mobilspel. Singtrix närvaro i Los Angeles bygger vidare på Freemodes närvaro i USA och skapar en ny viktig hub för skapare inom underhållning på USA:s västkust.

Köpeskilling

Parterna har enats om att inte offentliggöra villkoren på grund av kommersiella skäl. Villkoren för förvärvet är i linje med tidigare Embracer transaktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)

Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Lee Guinchard, VD Embracer Freemode AB
Tel: +1 408 649 1100
E-mail: lee.guinchard@embracerfreemode.com

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Embracer Freemode. Koncernen har 120 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.