Pressmeddelande • november 14, 2018 • 07:00

THQ Nordic förvärvar Bugbear Entertainment

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
THQ Nordic AB offentliggör idag förvärvet av 90 procent av aktierna i Bugbear Entertainment Ltd. ("Bugbear") med en option att i framtiden förvärva återstående 10 procent. Bugbear, en Helsingfors-baserad oberoende studio med 18 anställda som utvecklar racing-spel, arbetar för tillfället med det kritikerrosade Wreckfest. Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion och samtliga immateriella rättigheter.

THQ Nordic ser Bugbear som en erfaren och världsledande utvecklare av nischade racing-spel byggda på den egenutvecklade spelmotorn som är försedd med verktyg för destruktion av fordon. Wreckfest, en demoleringsracing-titel, lanserades framgångsrikt för PC i juni 2018 och utvecklas för närvarande för att lanseras på PlayStation 4 och Xbox One under 2019. Bugbear är även välkänt för den kritikerrosade FlatOut-serien, som lanserades för PC och konsoler under 2004-2007.

THQ Nordic har sedan 2017 varit förläggare för Wreckfest, som har varit det bäst presterande spelet som THQ Nordic har publicerat på Steam sedan dess juni-lansering.

THQ Nordic tror starkt på Bugbears kompetens att utveckla framgångsrika action racing-spel och vill göra långsiktiga investeringar för att stödja Bugbears framtida tillväxtsresa. Förvärvet av Bugbear är även THQ Nordics första steg in på den finska marknaden, som ofta klassas som en av de världsledande inom spelutveckling, och THQ Nordic förutser ytterligare strategiska investeringar i ägda studios och/eller förlagsverksamheter framgent.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra den exakta köpeskillingen. Dock överensstämmer köpeskillingen med ledningens uppskattade royalties till Bugbear under de kommande tre åren.  

"Vi har arbetat tillsammans med Janne Alanenpää och hans team sedan 2017, och vi ser fortsatt god potential i såväl Wreckfest som Bugbears framtida spelpipeline. Janne Alanenpää är en legend inom action-racing spel och Bugbear-teamet kommer med viktiga förmågor inom utveckling som har vunnits från skapandet av utmärkta action racing-spel under nästan två decennier. Vi är väldigt glada över att ha kunna förvärva Bugbear och dess portfölj och vårt mål är att tillsammans bygga Wreckfest till en stor franchise för THQ Nordic, med lansering på konsol som ligger närmast i tid", säger Lars Wingefors, VD THQ Nordic.

"Vi är väldigt glada att gå ihop med THQ Nordic-teamet. Jag tror att THQ Nordic kommer bli ett perfekt hem för Bugbear som kan stödja vår passion för spel och för våra kunder. Vi ser fram emot att accelerera vår utveckling av högkvalitativa racing-spel och bidra till THQ Nordics portfölj och framtida tillväxt", säger Janne Alanenpää, VD Bugbear Entertainment.

Bakgrund och motiv

THQ Nordic har en klar tillväxtstrategi och en lång och framgångsrik historia av att förvärva spelfranchiser och utvecklingsstudior. I juni 2018 tog THQ Nordic in 1 447 miljoner SEK i en riktad emission i syfte att finansiera potentiella förvärv av franchiser, spelutvecklingsstudior, förläggare eller andra objekt som kompletterar verksamheten.

Emission av Vederlagsaktierna 

En del av köpeskillingen kommer att betalas med B-aktier i THQ Nordic som emitteras till Janne Alanenpää vid tillträdet av transaktionen ("Vederlagsaktierna") till ett pris per aktie som baseras på den volymvägda genomsnittskursen för THQ Nordics aktier på Nasdaq First North för de tjugo (20) handelsdagar som föregick kontraktsdagen (dvs. datumet för detta pressmeddelande), dvs. 170,55 SEK. Vederlagsaktierna kommer således omfatta 60 358 B-aktier.

Vederlagsaktierna kommer att motsvara 0,07 procent respektive 0,04 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i THQ Nordic på en fullt utspädd basis. Beslut att emittera Vederlagsaktierna kommer att fattas av THQ Nordics styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 16 maj 2018.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie och Krogerus är THQ Nordics legala rådgivare i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, Koncern-VD

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Darksiders, Metro (exklusiv licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Destroy All Humans, Jagged Alliance, Alone in the Dark, SpellForce med flera. THQ Nordic har global förlagskapacitet inom marknadsföring, försäljning och distribution, både online och offline. Bolaget har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har elva interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 1 900 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.