Embracer Group ingår avtal om förvärv av Bytex

Embracer Group AB ("Embracer") har genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive (”Saber”)[1] ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Bytex Limited Liability Company från dess nuvarande ägare. Bytex är en välrenommerad Quality Assurance (”QA”) och Work for hire-studio och är baserat i Saransk, Ryssland. Genom att addera ett skickligt team med fler än 240 anställda kommer förvärvet att förstärka Sabers kapacitet.

[1] Förvärvades genom Embracers helägda dotterbolag Embracer Group Lager 2 AB och kommer att ingå i Saber Interactive Group.

”Vi har arbetat med Bytex under många år och de har varit en fantastisk partner under vår tillväxtresa de senaste 14 månaderna. Jag är glad över att de nu är en del av Saberfamiljen och hoppas att de blir en resurs för den större koncernen” säger Andrey Iones, COO och medgrundare av Saber Interactive.

Bakgrund och rational
Bytex är en veteranstudio som är baserad i Saransk, Ryssland. Bolaget grundades av Dmitri Karasev år 2004 som fortsatt idag är bolagets VD. Bytex består för närvarande av 240 anställda, varav 190 är ingenjörer.

Bytex erbjuder fullständiga QA-förmågor genom hela spelutvecklingsprocessen för alla plattformar. Teamet har arbetat på många framgångsrika projekt tillsammans med Saber inklusive SnowRunner, WWE 2K Battlegrounds, NBA 2K Playgrounds 2 och World War Z.

Bolaget ägdes av grundaren, nuvarande ledning och andra investerare. Inom Embracer Group kommer Bytex att verka som ett dotterbolag till Saber. Med en stark närvaro i Ryssland och hela östra Europa kommer förvärvet av Bytex att ytterligare stärka Sabers närvaro i regionen.

”Efter ett långt samarbete med Saber har det blivit tydligt att vi delar både arbetsmoral och kärleken till spel,” säger Dmitri Karasev, VD och medgrundare av Bytex. ”Att bli en del av Andrey och hans team känns som en naturlig utveckling och vi ser fram emot att samarbeta med Sabers studios och andra utvecklare i Embracer Group.”

Köpeskilling
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren av kommersiella anledningar. Villkoren för förvärvet ligger i linje med tidigare Embracer transaktioner.

Slutförande av förvärv
Transaktionen är föremål för vissa villkor och förväntas slutföras i slutet av september 2021.

Rådgivare
Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie är legala rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Andrey Iones, COO och medgrundare av Saber Interactive
E-mail: iones@saber3d.com

Dmitri Karasev, VD Bytex
E-mail: d.karasev@bytexgames.ru

Om Embracer Group
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 80 interna studios och fler än 8 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Pressmeddelande - Embracer Group ingår avtal om förvärv av Bytex

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its ten operative groups: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, and Dark Horse. The Group has 120 internal game development studios and is engaging more than 12,750 employees and contracted employees in more than 40 countries.