Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB ("Embracer Group" eller "Bolaget") hölls idag den 11 mars 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av A-aktier och B-aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Beslut om nyemission enligt ovan ska ske endast för att slutföra förvärvet av Saber Interactive som offentliggjordes genom pressmeddelande den 19 februari 2020 och antalet aktier som får emitteras får uppgå till högst det antal, och till den teckningskurs, som framgår av nämnda pressmeddelande, dvs. totalt 40 360 798 aktier, varav 6 399 137 utgör A-aktier och 33 961 661 utgör B-aktier.

För mer information om beslutet hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt pressmeddelandet om förvärvet av Saber Interactive som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, http://www.embracer.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, grundare och VD, Embracer Group AB (publ)

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group:

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Embracer Group har en bred spelportfölj med över 150 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest och många fler. Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fyra operativa koncernerna: Koch Media GmbH, THQ Nordic GmbH, Coffee Stain AB och Amplifier Game Invest. Koncernen har 26 interna studios och fler än 3000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen gå till: http://www.embracer.com.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group 11 mars 2020

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 69 interna studios och fler än 7000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.