THQ Nordics dotterbolag Koch Media mottar meddelande om invändningar från EU-kommissionen

Koch Media, ett helägt dotterbolag till THQ Nordic AB (publ), har idag mottagit ett meddelande om invändningar från EU-kommissionen, som även har offentliggjorts[1]. Förfarandet avser affärer utförda före 2015.

Förfarandet har tidigare offentliggjorts och THQ Nordic och Koch Media betraktar detta som nästa steg i processen.

Koch Media följer utvecklingen noga och avser att fullt ut följa alla regler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, Medgrundare och VD

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lwingefors@thqnordic.com


Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC-och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest med flera.THQ Nordic har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och tre divisioner; Deep Silver/ Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har femton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Finland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka2 000 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviserär FNCA Sweden AB som nåspåinfo@fnca.se eller telefon 08-528 00 399. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com


[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2010_en.htm

THQ Nordic PM 5 april

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 160 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fem operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB och Saber Interactive. Koncernen har 31 interna studios och fler än 3500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.