Uppförandekod

Rättvisa, tillförlitlighet och öppenhet – våra vägledande principer.

Embracers uppförandekod är baserad på företagets gemensamma värderingar, lagar och olika internationella riktlinjer. Koden återspeglar vårt ansvar och vår företagskultur.

Läs hela uppförandekoden

Vi förtydligar våra värderingar och principer genom att förvandla vår uppförandekod till en serie lekfulla berättelser inspirerade av retrospel. Ta en titt!

thecode.embracer.com

Vid eventuella frågor som rör uppförandekoden, kontakta compliance@embracer.com

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 119 interna studios och fler än 12500 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.