Visselblåsning

Det har alltid varit viktigt för Embracer Group att vara en ansvarsfull aktör i förhållande till våra fans, anställda, partners, investerare och andra intressenter. Precis som spelindustrin som helhet växer Embracer Group snabbt. Med skala kommer ansvar och redovisningsskyldighet. För oss innebär ansvarsfullt agerande att vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som är rättvist, pålitligt och öppet.

Alla dotterbolag inom Embracer Group agerar oberoende men med gemensamma, höga etiska standarder och hög transparens. Gruppen har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering med en stark tro på mångfald och inkludering. Hur vi agerar och gör affärer beskrivs i vår efterlevnadskod. Koden kommer från företagets filosofi om höga etiska standarder och våra gemensamma kärnvärden och är avsedd att vägleda oss i allt vi gör.

Embracer förlitar sig på sina anställdas hjälp om de bevittnar allvarliga kränkningar. Embracer uppmuntrar uttryckligen anställda att kontakta handledare och / eller efterlevnadsombud om de upptäcker beteenden i strid med koden.

Vi strävar efter att upprätthålla transparens och hög affärsetik. Rapporter om överträdelser av koden är i vårt intresse. Om misstankarna är av känslig karaktär eller allvarlig avvikelse från vår kod för överensstämmelse uppmuntrar vi våra anställda att rapportera genom vår externa whistleblowing-tjänst (WhistleB). Whistle Blow-tjänsten ger en möjlighet att kommunicera om misstänkta överträdelser och avvikelser från vår efterlevnadskod. Whistle Blow-tjänsten gör det mindre troligt att felaktigheter inträffar i första hand och visar vårt engagemang för att arbeta på ett rättvist sätt.

Vi vill göra det som är rätt.

Vi skyddar rätten att vara anonym när vi använder vår Whistle Blow-tjänst. Vid rapportering via Whistle B behövs det inte bevis, men det måste göras i god tro. Tillgång till meddelanden som mottas via vår Whistle Blow-kanal är begränsad endast till utsedda individer på Embracer Group AB (moderföretaget), med behörighet att hantera Whistle Blow. Deras handlingar loggas och hanteringen är konfidentiell.

För mer information och för att göra en anmälan, besök:
https://report.whistleb.com/embracer och https://report.whistleb.com/embracerrussia

”WhistleB säkerställer att whistleblower är anonym. Tjänsten är skild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller annan information som kan identifiera en person som skickar ett meddelande. Meddelanden är krypterade och kan endast dekrypteras av utsedda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa meddelanden.”

WhistleB

Läs riktlinjerna för whistleblowing här
Se instruktionsfilmer för Whistle B här: https://whistleb.com/whistleblowing-service/demo/

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 250 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 86 interna studios och fler än 9000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.