Våra hållbarhetsmål

En viktig milstolpe under året var att vi bestämde våra första koncernövergripande hållbarhetsmål

Dubblera antalet kvinnliga VD:ar/Studio Heads innan 2025 jämfört med basåret 2021/22.

Reducera koldioxidutsläpp med 45 % senast 2030 jämfört med basåret 2021/22, i linje med Paris-avtalet, och Science Based Targets har bestämts under 2022/23.

Varje operativ koncern ska sätta hållbarhetsmål under räkenskapsåret 2023/24.

Mer information om våra hållbarhetsmål och hur vi arbetar med dem i vår globala koncern finns i vår senaste årsredovisning

Agenda 2030

FN Globala målen för hållbar utveckling

Embracer Group stödjer Agenda 2030 och hållbarhetsmålen (SDG) och dess holistiska ansats till hållbar utveckling som FN har etablerat. Gällande vår verksamhet har vi identifierat sex mål där vi har ett stort ansvar och möjligheter att bidra:

  • 3 – God hälsa och välbefinnande
  • 4 – God utbildning för alla
  • 5 – Jämställdhet
  • 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 12 – Hållbar konsumtion och produktion, och
  • 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

Vårt bidrag till dessa mål sker genom olika åtgärder och initiativ på koncernnivå samt på bolagsnivå.

sdgs.un.org

/ Hållbarhet

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.