Rapporter & Presentationer

Embracer Groups räkenskapsår är från 1 april – 31 mars

2023

2022

2022-07-08

Årsredovisning 2021/2022

The Year in Brief 2021/2022

2021

2021-08-25

Årsredovisning 2020/2021

The Year in Brief 2020/2021

2020

2020-08-26

Årsredovisning 2019/2020

2019

2019-08-27

Årsredovisning 2018/19

2018

2018-04-20

Årsredovisning 2017

2017

2017-04-21

THQ Nordic, Årsredovisning 2016

2016

2016-06-07

THQ Nordic, Årsredovisning 2015

2015

2015-07-08

THQ Nordic, Årsredovisning 2014

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.