Rapporter & Presentationer

Embracer Groups räkenskapsår är från 1 april – 31 mars

2024

2023

2022

2022-08-18

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2022

Summary
2022-05-19

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4

2022-02-17

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2021

2021

2021-11-17

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2021

2021-08-18

Embracer Group, Q1 och 3 mån, apr-jun 2021

2021-05-20

Embracer Group, Q4, jan-mar 2021

2021-02-18

Embracer Group, Q3, okt-dec 2020

2020

2020-11-18

Embracer Group, Q2, jul-sep 2020

2020-08-13

Embracer Group, Q1, apr-jun 2020

2020-05-20

Embracer Group, Q4, apr 2019-mar 2020

2020-02-19

Embracer Group, Q3, okt-dec 2019

2019

2019-11-14

Embracer Group, Q2, jul-sep 2019

2019-08-14

THQ Nordic, Q1, apr-jun 2019

2019-05-22

THQ Nordic, Q5 och 15 månader, jan 2018-mar 2019

2019-02-13

THQ Nordic,Q4 och 12 månader, jan-dec 2018

2018

2018-11-14

THQ Nordic,Q3 och 9 månader, jan-sep 2018

2018-08-15

THQ Nordic, Q2 och 6 månader, jan-Jun 2018

2018-05-16

THQ Nordic, Q1, 3 månader, jan-mar 2018

2018-02-14

THQ Nordic, Q4 och 12 månader, jan-dec 2017

2017

2017-11-14

THQ Nordic, Q3 och 9 månader, jan-sep 2017

2017-08-15

THQ Nordic, Q2 och 6 månader, jan-Jun 2017

2017-05-16

THQ Nordic, Q1, 3 månader, jan-mar 2017

2017-02-15

THQ Nordic, Q4 och 12 månader, jan-dec 2016

2016

2016-10-31

THQ Nordic, Q3 och 9 månader, jan-sep 2016

/ Investerare

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.