THQ Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2016

Lyckade lanseringar gav lönsam tillväxt

THQ Nordic fortsatte att växa under tredje kvartalet. Tillväxten drevs framför allt av Lyckade nylanseringar av Titan Quest Anniversary Edition och MX vs ATV Supercross Encore på Xbox One. Detta bekräftar vår asset care-strategi, att vårda och förädla omtyckta spel och varumärken. Förlagstitlar såsom Fatsharks Warhammer: End Times – Vermintide, Microsoft Studios Quantum Break och State of Decay: Year-One Survival Edition samt Weappy Studios This is the Police bidrog också till tillväxten. I samband med Gamescom-mässan i augusti bytte vi namn till THQ Nordic vilket mottogs väl av både konsumenter och spelindustrin. Före årsskiftet planerar vi att introducera THQ Nordic-aktien på Nasdaq First North. Därmed inleds en ny fas i bolagets utveckling.

–Lars Wingefors, Grundare & VD

Tredje kvartalet 2016

·  Nettoomsättningen ökade med 95 procent och uppgick till 77,9 MSEK (40,0).
·  Under kvartalet stod egenutvecklade spel för 43,6 MSEK (25,0) motsvarande 56 procent av nettoomsättningen.
·  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 25,4 MSEK (16,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 32,5 procent.
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 MSEK (8,4).
·  Resultat per aktie (efter utspädning) uppgick till 25,34 SEK (14,33).
·  Avtal om lånelöfte uppgående till 50 MSEK från Lars Wingefors AB tecknades.
·  Under perioden lanserades två egenutvecklade spel och fyra förlagstitlar.

Delårsperioden januari – september 2016

·  Nettoomsättningen ökade med 52 procent och uppgick till 173,7 MSEK (114,5).
·  Under delårsperioden stod egenutvecklade spel för 119,5 MSEK (79,5) motsvarande 69 procent av nettoomsättningen.
·  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 71,6 MSEK (52,8) motsvarande en EBITDA-marginal om 41,2 procent.
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,9 MSEK (46,6).
·  Resultat per aktie (efter utspädning) uppgick till 67,92 SEK (47,27).
·  Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 12,2 MSEK (4,1).

I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

 

NYCKELTAL KONCERNEN Jul Jul Jan-sep 2016  Jan-sep 2015  Helår 2015
MSEK  -sep -sep
2016  2015 
Nettoomsättning 77,9  40,0  173,7  114,5  212,9 
EBITDA  25,4  16,1  71,6  52,8  105,1 
Underliggande EBIT  19,3  12,7  54,4  40,5  78,9 
Resultat efter 12,7  7,2  34,0  23,6  51,2 
skatt 
Resultat per aktie, 25,34  14,33  67,92  47,27  102,48 
SEK 
Kassaflöde från 20,5  8,4  47,9  46,6  109,9 
löpande verksamhet 
Omsättningstillväxt, 95  9  52  5  20 

EBITDA-marginal, %  33  40  41  46  49 
Underliggande EBIT 25  32  31  35  37 
-marginal, % 
Nettoomsättningens
fördelning: 
– Egna spel, %  56  63  69  69  76 
– Förlagstitlar, %  44  36  31  29  22

Release

Embracer Group is the parent company of businesses developing and publishing PC and console games for the global games market. The group has an extensive catalogue of over 130 owned franchises, such as Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory and Wreckfest amongst many others.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its three operative groups: Koch Media GmbH, THQ Nordic GmbH, and Coffee Stain AB. The group has eighteen internal game development studios engaging more than 2800 employees and contracted employers in more than 40 countries.