THQ Nordic AB (publ) publicerar Q2 2018: EBIT ÖKADE 73% TILL 52,5 MSEK

Vi fortsätter att växa; nettoomsättningen ökade med 879% till 837 MSEK i kvartalet. EBITDA ökade 421% till 206,9 MSEK och EBIT ökade med 73% till 52,5 MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Både THQ Nordic och Koch Media bidrog positivt till koncernens EBIT i kvartalet.

Vi hade ett stabilt kvartal trots att inget av våra affärsområden hade någon större release. Vi fortsätter att skapa synergier i koncernen. Till exempel har det mesta av THQ Nordics fysiska distribution i Europa nu flyttats till Koch Media. Den digitala försäljningen av befintliga produkter i vår katalog var god. Nya digitala intäktsmodeller såsom prenumerationstjänster bidrog till koncernens bruttomarginal.

Vi märker ett ökande intresse för våra större kommande releaser, Darksiders 3, Metro Exodus och Biomutant. Efter kvartalets utgång utannonserade vi lanseringsdagen och öppnade för förhandsbokning av Darksiders 3. Jag förväntar mig att vår pipeline av kommande produkter i alla storlekar ska generera växande intäkter och förbättrad lönsamhet de kommande åren. Just nu arbetar vi för fullt med aktiviteter inför årets största marknadsevent, Gamescom, nästa vecka i Köln.

För att stärka kapaciteten för ytterligare tillväxt och framtida förvärv genomförde vi i juni en riktad nyemission som tillförde cirka 1 448 MSEK. Jag är nöjd med det stora intresset från investerare och särskilt glad att våra långsiktiga investerare åter bidrog till kapitalanskaffningen, samtidigt som ett antal nya välrenommerade institutionella investerare tillkom.

Vi utvärderar löpande nya intressanta spelutvecklingsprojekt, förvärv och strategiska partnerskap som kan addera betydande långsiktiga värden. Jag märker ett ökat intresse för att bli en del av vår växande oberoende företagsgrupp, särskilt efter våra nyligen slutförda transaktioner. Stay tuned!

– LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD.

ANDRA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen ökade 879% till 837,4 MSEK (85,6).
 • EBITDA ökade med 421% till 206,9 MSEK (39,7), motsvarande en EBITDA-marginal om 24,7%.
 • EBIT ökade med 73% till 52,5 MSEK (30,3), motsvarande en EBIT-marginal om 6%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 164,5 MSEK (21,6).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,42 (0,32).
 • 4 egna titlar och 6 förlagstitlar släpptes under andra kvartalet.
 • Bolaget genomförde en riktad nyemission och erhöll cirka 1 448 MSEK före transaktionskostnader.
 • Bolagets begäran om att ändra räkenskapsåret till bokslutsdatum 31 mars blev godkänd.

FÖRSTA HALVÅRET 2018

 • Nettoomsättningen ökade 778% till 1 470,4 MSEK (167,5).
 • EBITDA ökade med 430% till 432,8 MSEK (81,6), motsvarande en EBITDA-marginal om 29,4%.
 • EBIT ökade med 157% till 159,8 MSEK (62,2), motsvarande en EBIT-marginal om 11%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 864,3 MSEK (51,3).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,44 (0,65).
 • Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 1 513,7 MSEK. Disponibel likviditet inklusive kreditfaciliteter uppgick till 2 686,4 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wingefors, Grundare och VD
Tel: +46 708 471 978
E-mail:
lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Homefront, Darksiders, Metro (exklusiv licens), Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce, The Guild med flera. THQ Nordic har global förläggarkapacitet inom marknadsföring, försäljning och distribution, både online och offline. Koncernen har globalt närvaro med huvudkontor i Karlstad och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har elva interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige och sysselsätter över 1 750 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com.

Denna delårsrapport är sådan information som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 06:30 CET.

THQ Nordic Q2 2018 Sv

Embracer Group is the parent company of businesses developing and publishing PC, console and mobile games for the global games market. The Group has an extensive catalogue of over 240 owned franchises, such as Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z and Borderlands, amongst many others.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its eight operative groups: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment and Easybrain. The Group has 80 internal game development studios and is engaging more than 8,500 employees and contracted employees in more than 40 countries.