Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2020

Embracer Groups dotterbolag Amplifier Game Invest expanderar till Nordamerika, etablerar ny studio i Seattle: C77 Entertainment

Nya spelutvecklingsstudion C77 Entertainment i Seattle är det senaste tillskottet i portföljen för Amplifier Game Invest, som därmed också expanderar till den nordamerikanska marknaden. Studion kommer att fokusera på explosiva actionupplevelser för PC- och konsolspelare.

2020

Embracer Groups dotterbolag Amplifier Game Invest etablerar ny spelutvecklingsstudio: River End Games

River End Games är en ny spelutvecklingsstudio baserad i Göteborg. Den finansieras och understöds av Embracer Groups helägda dotterbolag Amplifier Game Invest och består av ett handplockat team av mycket erfarna spelutvecklare under ledning av Anders Hejdenberg och Karl Broström.

2019

Embracer Group förvärvar kritikerrosade Tarsier Studios

Embracer Group har idag förvärvat Tarsier Studios. Köpeskillingen uppgår till 88 MSEK kontant och 11 MSEK i nyemitterade Embracer B-aktier, plus en villkorad tilläggsköpeskilling att utbetalas under en 10-årsperiod till de säljare som fortsätter att arbeta i bolaget. Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion, dess personal och samtliga immateriella rättigheter.

2019

Embracer Group AB (publ) publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 133% TILL 241 MSEK

ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2019 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2018)

 • Nettoomsättningen var 1 259,7 MSEK (1 272,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade 117% till 816,0 MSEK (376,0), men minskade 51% till 443,6 MSEK (896,6) för affärsområdet Partner Publishing/Film på grund av att det saknades större lanseringar under kvartalet jämfört med föregående år. Intäkterna från två titlar svarade under samma period förra året för mer än skillnaden mot årets intäkter.
 • EBITDA ökade 95% till 418,1 MSEK (214,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 33%.
 • Operativt EBIT ökade 133% till 240,7 MSEK (103,4) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 19%.
 • Ökningen i EBITDA och Operativ EBIT hänförs främst till försäljningstillväxten i affärsområdet Games.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 284,8 MSEK (–740,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,25).
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,28).

Samtliga jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

2019

Inbjudan till Embracer Groups Q2-presentation

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets andra kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret, perioden juli-sep 2019. Rapporten publiceras samma dag i god tid före börsens öppning.

2019

Namnbytet till Embracer Group samt split genomförs på Nasdaq First North Growth Market

Från och med imorgon den 2 oktober 2019 kommer hittillsvarande THQ Nordic-aktien att handlas under det nya namnet Embracer Group (EMBRAC). Namnbytet för den marknadsnoterade aktien träder ikraft som en följd av att det nya företagsnamnet nu har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen har även beslutat att fastställa avstämningsdagen till den 8 oktober 2019 för aktiespliten som beslutades av årsstämman den 17 september 2019.

2019

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Årsstämman 2019 i THQ Nordic AB (”THQ Nordic” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 september 2019 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2019

Inbjudan: THQ Nordic blir Embracer Group och lämnar uppdatering om organisation, verksamhet och framtid

THQ Nordic ABs årsstämman den 17 september 2019 ska bland annat besluta om namnbyte till Embracer Group AB. Härmed bjuder bolaget in till en webcast som en del av årsstämman. I webcasten kommer den sedvanliga presentationen att kompletteras med en fördjupad presentation av bolagets nya namn, varumärkesplattform och grafiska identitet samt en uppdatering om blivande Embracer Groups organisation, verksamhet och framtid.

2019

THQ Nordic publicerar årsredovisning 2018/19

THQ Nordic AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 2018/19. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på www.thqnordic-investors.com/finansiella-rapporter

2019

THQ Nordic genomför förvärvet av Milestone

THQ Nordic ABs indirekt helägda dotterbolag Koch Media GmbH har idag ingått avtal om förvärv av Milestone s.r.l., vilket offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare idag, för en köpeskilling som motsvarar 44,9 MEUR på en kassa- och skuldfri basis. Samtliga villkor för transaktionen har nu uppfyllts och transaktionen är därmed genomförd.

2019

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB

Aktieägarna i THQ Nordic AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 september 2019 kl. 15.00 på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22 i Karlstad. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 14.30.

2019

THQ Nordic blir Embracer Group för att förtydliga koncernens struktur och strategi

THQ Nordic presenterar idag styrelsens förslag att ändra moderföretages namn THQ Nordic AB (publ) till Embracer Group AB (publ). Det strategiska motivet för förslaget är att tydliggöra koncernstrukturen och strategin med moderföretaget som holdingbolag.

2019

THQ Nordic förvärvar Goodbye Kansas Game Invest

THQ Nordic AB har förvärvat Goodbye Kansas Game Invest AB ("GKGI") genom sitt helägda dotterbolag THQ Nordic Lager 1 AB. Den förmånliga köpeskillingen om 42,4 MSEK på en kassa- och skuldfri basis ligger väl under det kapital som GKGI investerat i plattformen och sina portföljbolag. Via förvärvet stärker THQ Nordic sin plattform för minoritetsinvesteringar i lovande utvecklingsstudior.

2019

THQ Nordic förvärvar Gunfire Games – studion bakom Darksiders-serien

THQ Nordic ABs ("THQ Nordic") helägda dotterbolag THQ Nordic GmbH har ingått avtal om att förvärva Gunfire Games, LLC ("Gunfire") baserat i Austin, Texas. Gunfire är utvecklaren bakom de kritikerrosade spelserierna Darksiders®, Chronos® och From Other Suns® och är en långsiktig utvecklingspartner till THQ Nordic. Genom förvärvet adderar THQ Nordic ett starkt team av RPG-experter och prisbelönta VR-utvecklare med en befintlig portfölj av IP-rättigheter och en spännande pipeline av nya spel.

Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion med ett team om 63 kreativa och tekniska spelutvecklare och samtliga IP-rättigheter. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. THQ Nordic förväntas återfå investeringen inom loppet av 3-4 år i samband med lansering av befintliga spelutvecklingsprojekt.

2019

THQ Nordic förvärvar Milestone s.r.l.

THQ Nordic ABs indirekt helägda dotterbolag Koch Media GmbH har idag ingått avtal om förvärv av Milanobaserade Milestone s.r.l., en ledande utvecklare och förläggare av racingspel som står bakom framgångsrika speltitlar såsom MotoGP, MXGP, RIDE och Monster Energy Supercross. Köpeskillingen motsvarar 44,9 MEUR på en kassa- och skuldfri basis, plus en tilläggsköpeskilling som baseras på uppfyllandet av vissa överenskomna framtida lönsamhetsmål. THQ Nordic bedömer att Milestone kommer nå nettointäkter inom intervallet 27.5 - 32.25 MEUR, EBITDA om 15.5 - 18.0 MEUR och Operating EBIT om 10.75 - 12.5 MEUR för det kommande räkenskapsåret som avslutas i juni 2020.

2019

THQ Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 193% TILL 204 MSEK

FÖRSTA KVARTALET, APRIL-JUNI 2019
(Jämfört med april-juni 2018)

> Nettoomsättningen ökade 36% till 1 142,0 MSEK (837,4).

> EBITDA ökade 88% till 389,5 MSEK (206,9), motsvarande en EBITDA-marginal om 34%.

> Operativt EBIT ökade 193% till 204,0 MSEK (69,7) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 18%.

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 441,3 MSEK (164,5).

> Resultat per aktie uppgick till 0,52 SEK (0,42).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,53 SEK (0,58).

VD-ORD: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 193% TILL 204 MSEK

Vi inledde vårt verksamhetsår 2019-2020 med ännu ett kvartal med stabil tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 36% till 1 142 MSEK, drivet av stark katalogförsäljning. Operativt EBIT ökade med 193% till SEK 204 miljoner, vilket lyfte Operativa EBIT-marginalen till 18% från 8%. Marginalförbättringen är främst en följd av den digitala försäljningen, vars årsgenomsnitt för andelen steg till 58% i de tre affärsområdena inom Games. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 441 MSEK, och likvida medel summerade till närmare 3,2 miljarder SEK vid kvartalets slut.

2019

Inbjudan till THQ Nordics Q1-presentation

THQ Nordic bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets första kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret, perioden april-juni 2019. Rapporten publiceras samma dag i god tid före börsens öppning.

2019

Koch Media Holding GmbH divests part of holding in THQ Nordic AB (publ)

Klemens Kundratitz has notified THQ Nordic AB (publ) that Koch Media Holding GmbH has sold 611,989 shares in THQ Nordic AB (publ) in a block trade to a group of institutional investors. Koch Media Holding GmbH was previously the parent company of the Koch Media Group and is owned by Franz Koch, Founder and Klemens Kundratitz, CEO and co-Founder of the Koch Media Group.

2019

THQ Nordic publicerar rapport för det förlängda räkenskapsåret 2018-2019 och Q5: Operativt EBIT ökade med 217% till 396 MSEK i kvartalet

JANUARI–MARS 2019 

(Jämfört med januari–mars 2018)

 • Nettoomsättningen ökade 158% till 1 630,5 MSEK (632,9).
 • EBITDA ökade med 174% till 618,6 MSEK (225,9), motsvarande en EBITDA-marginal om 38%.
 • Operativt EBIT ökade med 217% till 395,9 MSEK (124,9) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 24%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 777,2 MSEK (699,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK (1,02).

JANUARI 2018–MARS 2019, 15 MÅNADER 

(Jämfört med helåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade till 5 754,1 MSEK (507,5).
 • EBITDA ökade till 1 592,6 MSEK (272,6), motsvarande en EBITDA-marginal om 27%.
 • Operativt EBIT ökade till 897,1 MSEK (202,3) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 16%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 356,4 MSEK (179,1).
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 4,68 [1,88).
 • Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 2 929,1 MSEK. Disponibel likviditet inklusive kreditfaciliteter uppgick till 4 521,1 MSEK.
2019

THQ Nordic förvärvar ikoniska studion Piranha Bytes

THQ Nordic AB offentliggör idag förvärvet av tillgångarna tillhörande bolagsgruppen Piranha Bytes (”Piranha” eller ”Bolaget”), som är studion bakom de kritikerrosade spelserierna Gothic®, Risen® och ELEX®. Piranha har en lång relation till THQ Nordic som genom förvärvet adderar en stark portfölj av immateriella rättigheter (”IP:n”) och en spännande pipeline av nya titlar.

Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion och samtliga IP:n. Båda parter har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen, vilken motsvarar c. tre år av ledningens uppskattade royalty-betalningar till Piranha för kommande titlar, i det fall förvärvet inte hade ägt rum.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 160 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fem operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB och Saber Interactive. Koncernen har 31 interna studios och fler än 3500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.